Nieuws


Uitnodiging Inbraakpreventie- en Reanimatiemiddag

Om onderwerpen als “Inbraak preventie ” en “Reanimatie ” onder de aandacht te brengen, en wat u daar zelf aan kunt doen, organiseert Rooi Hartsafe in samenwerking met de Gemeente Sint-Oedenrode, Politie, Brandweer, Ambulancezorg, Hartstichting en EHBO een Inbraak preventie- en reanimatie middag.

Graag nodigen wij u daarvoor uit op 

Datum: ...

Informatiebijeenkomst nieuwe jeugdhonk ’Het Pluugske’

De dorpsraad nodigt iedereen uit voor een informatieavond op woensdag 26 februari as., aanvang 19.00 uur in het voormalig EHBO-gebouw in de Meidoornstraat. In deze locatie zal de doorstart plaatsvinden van jeugdhonk ’Het Pluugske’.

Op deze avond wordt samen met ouders en kinderen door middel van eigen inbreng, ideeën en adviezen gekeken hoe de invulling van de ni...

Schoolplein verder uitgebreid: reuzenschommel van touw

Ondanks de kou en regen blijven de trouwe vrijwilligers bezig het schoolplein te verfraaien.

De tijdelijke stoomboot is definitief omgetoverd tot een heus piratenschip. De schatkist is toegevoegd, de patrijspoorten zijn klaar, de piratenvlag hangt in top en binnenkort wordt het beeldhouwwerk van onze Boskantse kunstenaar Theo Sonnemans geplaatst op het schip.

Deze week is een kl...

Stand van zaken Herinrichting Ritaplein e.o.

Zoals u weet is op 23 september 2013 het op deze site gepubliceerde ontwerp door een grote groep Boskanters enthousiast ontvangen.

Op die avond zijn ook Boskanters gevraagd om in een klankbordgroep zitting te nemen en voorstellen die door de gemeente / projectgroep (met vertegenwoordigers van Boskantse gemeenschap, basisschool en De Vriendschap) worden uitgewerkt, te beoordele...