Nieuws

Steun nieuw evenement op het Ritaplein in Boskant

Met ondersteuning van de Dorpsraad

Doel: uitbreiding activiteiten op ons prachtige nieuwe plein.

Door het organiseren van een gezamenlijke activiteit in Boskant hopen wij de saamhorigheid tussen de inwoners onderling te bevorderen. Hoe? Door de inwoners van allerlei pluimage die normaliter via de zelfde leeftijd, dezelfde buurt, dezelfde school of dezelfde verenging contact hebben uit die groep te halen en op een andere manier met elkaar te laten verbinden. Maatschappelijk bestedingsdoel is om een saamhorigheidsactiviteit op en rond het vernieuwde Ritaplein te realiseren.

Om een activiteit vanuit het niets op te zetten, hebben we ook (start) kapitaal nodig.

Hier kunnen wij met zijn allen aan meewerken door de actie van de Rabobank te ondersteunen.

Wie kunnen er stemmen?
Leden van de Rabobank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 24 november tot en met maandag 7 december brengen zij via een stemsite hun stemmen uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Let op: alleen leden van Rabobank Hart van De Meierij mogen stemmen. Als iemand klant is, is deze niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot 17 november lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd via de website www.rabobank.nl/hvdm, onder het kopje ‘Lidmaatschap’.

Gebruik je 5 stemmen ook voor andere Boskantse deelnemers aan deze actie. Sowieso dus een goede reden om lid te worden.

U STEMT TOCH OOK!!!!!

Via de lokale media volgt informatie omtrent de ontwikkelingen van deze actie en activiteit.

Namens de Dorpsraad en mede initiatief nemers: Anneke Jacobs – Jan Hellings – Huub vd Zanden