Nieuws

Attentie Buurtpreventie via WhatsApp

De meeste mensen denken licht over woninginbraak. Ze gaan ervan uit dat dit lot altijd anderen treft. Niet het eigen veilige nestje. Pas als je samen met de politie in het donker de wijk ingaat, ervaar je hoe gemakkelijk inbrekers kunnen binnensluipen.

Nadat de politie afgelopen november een informatieavond hield over buurtpreventie, meldden zich enkele Boskanters om daadwerkelijk te ondervinden wat de politie al wist: hoe zorgeloos burgers omgaan met hun eigendommen. Om te proeven hoe inbrekers te werk gaan werden de deelnemers verdeeld over drie groepen: groep 1 controleerde toegangswegen en taxeerde wat er in en uit het dorp ging. Hoe ziet geboefte eruit? Moet je letten op hardrijders, op donkere ruiten of omkerende automobilisten?

Groep 2 ging de wijk in om brandgangen te controleren en keek of achterpoorten afgesloten waren. Vaak niet dus! Dan belde de politie aan en wees bewoners op hun onbezorgdheid. Voor wie het niet werkelijk heeft meegemaakt: het is onvoorstelbaar hoe snel een brommer of fiets achter in een bestelbusje belandt. Weg dure aanschaf! Groep 3 gaf voorlichting aan bewoners in wijk Kienehoef. Vrijwilligers vertelden hen welke maatregelen huiseigenaren kunnen nemen om te voorkomen dat insluipers hun woning binnendringen.

Tijdens dit experiment sprak de politie ook over buurtpreventie via groep-apps. Het is de bedoeling dat er via WhatsApp groepjes in de wijk of straat ontstaan die elkaar op de hoogte houden en elkaar waarschuwen bij ongebruikelijke situaties: bijvoorbeeld vreemde personen die zich ophouden in de wijk of abnormale situaties zoals een auto die met gedoofde lichten rijdt. Omdat ook de politie bij zo’n groeps-app aansluit, kunnen agenten snel actie ondernemen. Een dergelijke groeps-app zou ook voor Boskant een goed begin zijn wat betreft onze veiligheid. Buurtverenigingen, clubs en persoonlijke initiatieven kunnen zich melden bij Dorpsraadlid Anneke Jacobs. Info en aanmelden: annekejacobs@chello.nl