Nieuws

Uitbreiding leden dorpsraad Boskant

In het afgelopen jaar was de bezetting van de Dorpsraad minimaal. Zoals bekend heeft Will Hanegraaf zich om persoonlijke redenen teruggetrokken en is Gerard van Kollenburg ons helaas ontvallen. 

Na een prima wervingscampagne is het ledental van de Dorpsraad aangevuld met 4 personen:

 

Lonneke de Leest

Bertil van de Laar

Ruud van den Berk

Wil van der Linden

 

Een goede aanvulling om samen ons dorp sterk te maken!

 

Frans van den Heuvel (voorzitter) en Anneke Jacobs (secretaris)