Nieuws

De rol van wijk- en dorpsraden in Meierijstad

De bestuurders van onze nieuwe gemeente Meierijstad hebben een visie m.b.t. de manier waarop haar inwoners een bijdrage kunnen leveren aan gezamenlijke activiteiten. Zelfsturing en participatie (meedoen of zelf doen) zijn heden ten dag veel gehoorde begrippen.

De bestuurders willen graag dat inwoners zelf met initiatieven komen. Ze willen bereiken dat de inwoners een actieve rol nemen bij zaken die ze belangrijk vinden om dan samen te komen tot besluiten die gemeenschappelijk worden gedragen.

Wijk- en dorpsraden krijgen een rol als partner van de gemeente om de actieve rol van de inwoners te ondersteunen en hebben meteen een signaalfunctie als blijkt dat de het zelf organiserend vermogen van van de inwoners ontoereikend is en ondersteuning nodig heeft.

Het mag duidelijk zijn dat het een hele klus is om een duidelijke rolverdeling op papier te krijgen. Vanuit de gemeente zijn 3 personen aangesteld om dat samen met de wijk- en dorpsraden uit te werken.
Er zijn best al onderwerpen waarover  overeenstemming is, maar er zijn op dit moment ook nog een heleboel zaken waarover de discussie nog loopt.
Zonder volledig te zijn willen wij er een aantal noemen:

  • Hoe liggen de verantwoordelijkheden; wat is voor de gemeente, wat voor de burger

  • Wie verstrekt uiteindelijk de opdrachten

  • Hoe wordt het financiële plaatje? Alles pro deo door de burger?

  • Hoe zorgen de wijk- en dorpsraden er voor dat ze een goede afspiegeling vormen van de inwoners die ze vertegenwoordigen

  • Etc.

Het eerste overleg over dit onderwerp is eind 2015 gestart. Omdat de fusie van de drie gemeenten per 1 januari 2017 definitief is ingegaan, kan ook nu pas (of misschien beter gezegd: vanaf nu pas) voor een aantal beslissingen definitieve standpunten worden ingenomen.

Wordt vervolgd …………. Dorpsraad Boskant