Nieuws

Behoud voormalige Ritakerk en klokkentoren in Boskant

Tijdens een info avond in De Vriendschap in oktober 2016 was een ieder zeer verrast met het voornemen van Woningbouwvereniging Wovesto om voor het voormalige kerkgebouw een plan te ontwikkelen om het gebouw te hergebruiken en niet zoals algemeen verwacht te slopen. Het plan was om er 14 woningen in te realiseren en het gebouw zo veel als mogelijk in originele staat te behouden. In de voormalige pastorie zouden 6 eenpersoons studio’s gerealiseerd kunnen worden.

Tijdens deze presentatie viel het een aantal personen op dat de toren op het ontwerpplan was verdwenen. Toelichting Wovesto: “die gaan we slopen omdat opknappen teveel gaat kosten” en “een woningbouwvereniging er is om woningbouw te realiseren niet om de toren op te knappen”.

Dit werd toch wel wat raar gevonden omdat de architect had aangegeven zoveel mogelijk authentieke elementen te willen behouden. Mies Bekkers en Arie van Alebeek hebben na deze avond de koppen bij elkaar gestoken om te bekijken of er een manier kon worden gevonden om de toren voor de toekomst te behouden. Na enig onderzoek naar de gebreken hebben we contact opgenomen met de Dorpsraad om te bespreken wat eventueel mogelijk zou zijn. De reactie van de Dorpsraad was zeer positief en zou contact op nemen met Wovesto omdat de dorpsraad een officieel orgaan is waar de woningbouwvereniging mee onderhandelt.

Na enkele gesprekken met Wovesto gaf deze groen licht, wel met de voorwaarde dat het opknappen van de toren door vrijwilligers uit Boskant zou moeten gebeuren. Dit met de onderliggende gedachte dat het door de Boskantse bevolking gedragen wordt. Het materiaal, steiger en gereedschap komen geheel voor rekening van Wovesto. Ik denk dat we met dit gebaar erg gelukkig mogen zijn.

Ook het uurwerk moet na ruim 60 jaar nodig gerestaureerd worden zodat het ook weer in lengte van jaren meekan. Hiervoor zijn we in onderhandeling met de gemeente. We hebben er het volste vertrouwen in dat we er samen wel uitkomen.

Op dinsdag 23 mei 2017 werden de definitieve plannen onder grote belangstelling van de Boskanters gepresenteerd. Door de overgrote meerderheid werd op het plan zeer positief gereageerd, dit alles onder het genot van koffie en fris, verzorgd door Jan Hellings. Ook konden de gasten een kijkje nemen in een aantal studio’s in de voormalige pastorie. Door de grote belangstelling moesten twee groepen worden gevormd die door de nieuwe bewoners gastvrij werden ontvangen.

Wovesto gaat nu de nodige procedures volgen die nodig zijn voor de verbouw en gaat op zoek naar een geschikte aannemer.

Natuurlijk zoeken we nog (technische) personen die willen meehelpen om deze klus tot een goed einde te brengen. Dus als u interesse heeft, graag even contact opnemen met Mies Bekkers, Arie van Alebeek of de Dorpsraad. En …. Vele handen maken licht werk! Laat zien waartoe de Boskanters in staat zijn!

Arie van Alebeek