Nieuws

Bijeenkomst voor alle Boskanters/onderwerp MFA Boskant

Graag nodigen wij u uit op maandag 18 maart 2019 in ‘De Vriendschap’ voor een toelichting op de plannen voor een MFA (Multi Functionele Accommodatie) in Boskant. 

Deze bijeenkomst is bedoeld om duidelijkheid te geven over de stand van zaken (er is nog niets besloten!). Na de uitleg (agendapunten 1 t/m 3) wordtU allen de gelegenheid gegeven om mee te denken over dit plan. De bedoeling is dat dit zal plaatsvinden in een aantal discussiegroepjes. De opzet en de uitvoering er van worden u vooraf door de begeleiders duidelijk toegelicht. 

Agenda:

1 Opening en toelichting programma

2 MFA: inbreng sportverenigingen en school

3 Gemeente: toelichting huidige stand van zaken

4 Inbreng Boskanters

5 Toelichting vervolgstappen 

Locatie: De Vriendschap, aanvang 19.30 uur.
Zaal open vanaf 19.00 uur. 

Graag tot dan!

Werkgroep MFA