Nieuws

Woningen in kerk Boskant

Het plan om 14 woningen te realiseren in de kerk heeft om verschillende redenen enige tijd in de ijskast gelegen. Woonmeij is nu samen met een aannemer aan het onderzoeken of het oorspronkelijke plan alsnog uitgevoerd kan worden. De berichten hierover zijn positief en de verwachting is dan ook dat de woningen in 2020 gerealiseerd gaan worden. Een tegenvaller is de slechte bouwkundige conditie van de klokkentoren. Woonmeij is aan het onderzoeken of de klokken op één of andere manier behouden kunnen blijven voor Boskant. De verwachting is dat hier in het najaar van 2019 meer duidelijkheid over gegeven kan worden.

Met vriendelijke groet,

Karl-John Burgmans,

projectmanager Vastgoed Woonmeij