Nieuws

Project MFA (Multi Functionele Accommodatie) Boskant

Beste Boskanter,

Graag willen we een beroep op je doen.

Zoals bekend zijn er ideeën om een multifunctionele accommodatie te bouwen in Boskant. Dit idee komt vanuit de sportverenigingen die samen op sportpark De Scheeken en sportpark De Esdoorn gevestigd zijn. De achterliggende gedachte is het vooruitzicht op een toekomstbestendig gebouw, waarin krachten gebundeld en faciliteiten gecombineerd kunnen worden. Tijdens de goed bezochte informatiebijeenkomst van 18 maart 2019 bleek dat er nog veel onduidelijk was, enige misverstanden bestaan en nieuwe inzichten zijn. Met name het mogelijk verplaatsen van instanties (lees school) wekte discussie op.

Eind januari 2020 komt vanuit onderzoek (kostenplaatje renovatie basisschool) nieuwe informatie ter beschikking. Het is de bedoeling dat een klankbordgroep waarin mensen vertegenwoordigd zijn vanuit de Boskantse samenleving, een advies gaat uitbrengen richting de werkgroep en andere betrokkenen.

Voel je je betrokken bij Boskant en wil je meedenken over de toekomst van ons unieke dorp, meld je dan voor 20 februari 2020 aan bij:  info@dorpsraadboskant.nl  De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is gepland in de laatste week van maart 2020.

We horen graag van je!

Werkgroep MFA, januari 2020