Nieuws

Voortgang MFA

Beste bewoners,

Het Corona virus heeft ook Boskant inmiddels geheel in zijn greep. Als gevolg van de afgekondigde maatregelen zijn de school en 'De Vriendschap' gesloten en liggen ook de sportparken er verlaten bij. Hiermee is het totale sociale leven in Boskant tot stilstand gekomen. Boskantse families zijn getroffen door het virus waarbij ook een aantal overlijdens is te betreuren. We wensen iedereen die dit betreft dan ook heel veel sterkte in deze voor hen zeer moeilijke periode.

Als gevolg hiervan is uiteraard ook het overleg over de MFA voor onbepaalde tijd opgeschort. Desondanks willen we iedereen die zich heeft aangemeld voor de klankbordgroep hiervoor hartelijk bedanken. Als de situatie het toelaat stellen we iedereen op de hoogte over de wijze waarop we het overleg weer zullen hervatten en hoe de klankbordgroep als adviesorgaan aan het overleg zal worden toegevoegd.

Let goed op elkaar!

Dorpsraad Boskant / Werkgroep MFA

14 april 2020