Nieuws

Voortgang MFA

In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden kan er momenteel van enige voortgang niet worden gesproken. Een tweetal zaken liggen daaraan ten grondslag.

Ten eerste is er natuurlijk nog altijd het Corona-virus dat de wereld in zijn greep houdt en alles en iedereen beperkingen oplegt m.b.t. werkzaamheden en bijeenkomsten. Dit geldt uiteraard ook voor de werkgroep MFA.

Daarnaast was het de planning dat de schouw van de basisschool in juni jl. zou zijn afgerond waarna de resultaten ter beschikking zouden komen van de werkgroep MFA. Dit en de mogelijkheden met het vrijgekomen perceel indien de school wordt verplaatst, is essentiële informatie om verder overleg te kunnen voeren. Vanuit de Gemeente hebben we vernomen dat de schouw niet eerder zal zijn afgerond dan april 2021!

De klankbordgroep speelt hierin een belangrijke adviserende rol. Hiervoor heeft zich een behoorlijke afvaardiging uit Boskant aangemeld. Het moge duidelijk zijn dat een eerste bijeenkomst met deze groep zal worden uitgesteld tot het moment dat de benodigde informatie beschikbaar is. De klankbordgroep is hiervan inmiddels persoonlijk op de hoogte gesteld.

De eerstvolgende stap is nu dat vertegenwoordigers van de werkgroep, Dorpsraad en SKOSO in overleg gaan met de Gemeente voor het maken van een nieuwe planning. Het steeds maar oprekken van deze planning heeft trouwens ook mogelijke consequenties. Zo kan het zijn dat realisatie niet haalbaar meer is in de volgende bestuursperiode 2021 – 2025. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat tussentijds groot onderhoud moet worden uitgevoerd aan de huidige sportaccommodaties op sportpark de Scheeken en de basisschool met de daaraan verbonden financiële consequenties.

Over de verdere voortgang wordt U uiteraard op de hoogte gehouden.

Hans vd Gouw Vz werkroep MFA