Nieuws

Seniorenraad Meierijstad zoekt versterking in kerkdorpen Sint-Oedenrode.

Met de totstandkoming van onze gemeente Meierijstad is de Seniorenraad Meierijstad opgericht. De Seniorenraad behartigt de belangen van alle (35000) senioren in Meierijstad. Dit betreft voornamelijk belangen op het gebied van wonen – veiligheid - welzijn – zorg – dienstverlening. De Seniorenraad is een overleg partner voor de gemeente en organisaties zoals woningbouwstichtingen – welzijnsorganisaties – zorginstellingen. Onderwerpen waar commissies zich mee bezig houden zijn o.a. “langer thuis kunnen blijven wonen”- organiseren van verkeersmarkten – alternatieve woonvormen voor ouderen – gezondheidszorg optimaliseren ( aandacht voor dementie – eenzaamheid) – uitgave van een “seniorenwijzer” (boekje met relevante info voor senioren).

In de drie oorspronkelijke gemeenten zijn tenminste twee commissies actief die aan genoemde onderwerpen aandacht besteden: de commissie “Wonen en Veiligheid” en de commissie Zorg – Welzijn – Dienstverlening.

Naar aanleiding van een artikel in de MooiRooiKrant hebben zich tot op heden een zevental personen uit Sint-Oedenrode aangemeld.

De Seniorenraad is er echter ook voor de senioren in Boskant, Nijnsel en Olland en daarom zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers vanuit deze kernen de belangen van deze senioren te behartigen en wij vragen dan ook dat vrijwilligers uit deze kernen zich willen aanmelden.

Er wordt gewerkt in collegiaal verband en de tijdsbesteding/belasting wordt in overleg met elkaar ingevuld.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: Wim van Meijl, voorzitter van de Seniorenraad (tel. 06-23442562) of ondergetekende. 

Ben Merx

Algemeen Secretaris

T. (073) 599 23 78 / 06 204 209 71
E. bamerx@seniorenraadmeierijstad.nl