Nieuws

Herstel toren Ritakerk

De Ritakerk werd in het midden van de vorige eeuw gebouwd, dankzij de wilskracht en gemeenschapszin van vele Boskanters. Anno 2020 wordt de Ritakerk omgebouwd tot woonkerk en ook nu wordt om de hulp van de bevolking gevraagd.

Samen met u kunnen we dit beeldbepalende gebouw voor Boskant behouden! 

De bouw van de 14 woningen in de kerk krijgt steeds meer vorm. Een onvoorziene tegenvaller zijn de kosten voor de restauratie van de toren:

De betonnen klokkentoren moet worden vervangen en  de buitenmuren moeten opnieuw worden gemetseld. 

Helpt u mee de kerktoren te herstellen? 

Diverse instanties doen een financiële bijdrage. Helaas is dit niet voldoende. Het zou geweldig zijn als u als Boskanter ook zelf een steentje bijdraagt aan het in stand houden van de kerktoren. 

U kunt uw bijdrage storten op banknummer NL O4 RABO O138 2O42 25 t.n.v. Stichting Dorpsraad Boskant. 

Of u nu een groot of klein bedrag kunt missen, alle beetjes helpen!

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

Stichting Dorpsraad Boskant

Voor nadere informatie info@dorpsraadboskant.nl