Nieuws

Enquête Woningbouw in Boskant

Het wonen in een dorp als Boskant wordt door veel mensen als ‘heel fijn” ervaren.

De redenen daarvoor zijn divers: huizenprijzen zijn lager, er is (vaak) meer m2 oppervlak beschikbaar, er is meer rust en meer sociale binding. De keuze in het aantal winkels, scholen en  sportverenigingen in combinatie met grotere afstanden die daarvoor afgelegd moeten worden, geven veel mensen toch weer een negatief gevoel. Het dorp wordt minder ‘leefbaar’!

 Een belangrijk aspect binnen die dorpen (kleine kernen) is dus het ‘overeind houden’ van de leefbaarheid. Wordt het te stil in de dorpen (minder bewoners, minder jeugd), dan staan ook andere activiteiten onder druk. Denk aan de (basis)scholen, winkels, verenigingen enz.

Woningbouw is daarbij een belangrijk aspect. Voor jonge mensen die op zichzelf willen gaan wonen, moet die mogelijkheid er ook zijn. Ouderen willen in de huidige tijd ook steeds langer op zichzelf blijven wonen. En dat kan, mits er maar gezorgd wordt voor aangepaste woningen.

De bouwlocaties liggen in de kleine kernen vaak niet voor het oprapen. En als er al een locatie komt, is het maar de vraag hoe groot het aanbod aan woningen is en of een instap voor de belangstellende(n) financieel haalbaar is.

Als Dorpsraad willen we ons inzetten voor het wonen in ons prachtige dorp. Een goed inzicht in de (eventuele) wensen van de huidige inwoners, familieleden die elders wonen en kennissen die hebben aangegeven dat ze graag in Boskant zouden willen wonen, zou ons daarbij heel goed helpen. Helpen in de gesprekken met de verantwoordelijken binnen de gemeente Meierijstad en de woningcorporatie(s).

Voor die informatie hebben we u dus nodig!

Klik, na het lezen van dit artikel op bijgaande link om de enquête te downloaden. Na het invullen van het formulier drukt u op het balkje ‘Versturen”.

KLIK HIER VOOR DE ENQUÊTE WONINGBEHOEFTE BOSKANT

Hopelijk bent u bereid om uw adresgegevens achter te laten zodat we, bij een eventueel vervolg(contact), elkaar gemakkelijk kunnen bereiken.

PS: uiteraard zullen de gegevens die u ons verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld.

De gemeente Meierijstad is zeer terughoudend met het uitgeven van nieuwe bouwprojecten, vooral in de kleinere kernen zoals Boskant. Als we gezamenlijk aantonen dat er echt behoefte is aan meer woningen in Boskant, kunnen we met de gemeente aan tafel.

Dus als jullie nu of over enkele jaren een woning in ons mooie Boskant zoeken, vul de enquête dan in. Hoe meer (positieve) respons, des te groter kans op woningbouw!

Wil van der Linden
Dorpsraad Boskant
wil.vanderlinden7@gmail.com
Mobiel 06-83833422