Nieuws

Wijkschouw Boskant 16 mei 2022

Wijkschouw Boskant: In de februari 2022 editie van het Dorpsgemak was een artikel opgenomen waarin vermeld stond dat de gemeente graag periodiek een wijkschouw met vertegenwoordigers uit de dorpen (wijkraad, buurtadviseurs, bewoners enz.) wil houden. De bedoeling daarvan is om gezamenlijk probleempunten aan te wijzen, te zien, te bespreken en indien aan de orde, een actie daaraan te koppelen. In overleg is afgesproken dat de wijkschouw in Boskant zal plaatsvinden op maandag 16 mei vanaf 19.00 uur. We verzamelen bij De Meidoorn.

Natuurlijk kunnen we niet met het hele dorp op pad. Maar hopelijk zijn er wel personen die zich beschikbaar stellen voor deze “speurtocht”. Graag even melden bij Anneke Jacobs/info@dorpsraadboskant.nl.

In diezelfde editie stond aangegeven dat u de aandachtspunten die er binnen Boskant (te behandelen) zijn ook kunt melden. Daarbij is 25 maart als uiterste datum genoemd, maar dat mag ook nu nog. Bij voorkeur wel voor zondag 15 mei, zodat ze in de schouw meegenomen kunnen worden. Graag tijdig dus via de mail een berichtje naar de Dorpsraad: info@dorpsraadboskant.nl

Dorpsraad Boskant