Nieuws

Verslag 1e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Op dinsdag 5/11 heeft deze bespreking plaatsgevonden. Het verslag is te lezen via bovenstaand kopje Dorpsraad/Verslagen.