Nieuws

Geen MFA mét school op het sportpark in Boskant

In maart 2022 is op initiatief van de gemeente en in samenwerking met de werkgroep MFA Boskant en het scholenbestuur (Verdi), een haalbaarheidsonderzoek gestart met als doel de mogelijkheden te onderzoeken om de basisschool onder te brengen in een MFA op het sportpark in Boskant. Belangrijkste punt van onderzoek was op het sportpark een geschikte locatie te vinden, van voldoende omvang waar het gebouw gesitueerd kon worden en die paste in de plannen alle betrokken partijen. Zonder het sportpark verder uit te hoeven breiden en daarvoor een belendend perceel te hoeven aankopen bleef slechts één optie op het bestaande sportpark over. Deze locatie paste echter niet in de plannen van de voetbal -en tennisvereniging omdat de bestaande trainingsstrook/ jeugdvelden daarmee zou komen te vervallen. Verder wilde vv Boskant de lang gekoesterde wens om een (inmiddels gerealiseerd) kunstgrasveld aan te leggen niet langer uitstellen. De tennisvereniging zou in deze optie de ruimte verloren zien gaan voor de aanleg van twee ook inmiddels gerealiseerde padelbanen. Bovendien zou het nieuwe clubgebouw te ver van de eigen locatie gesitueerd worden.  

Verder onderzoek van de optie waarbij het aan het sportpark grenzende perceel aangekocht zou moeten worden en dan de ontsluiting aan de Populierenlaan te maken haalde het niet. Deze optie is niet verder onderzocht vanuit de gemeente omdat Verdi deze optie niet optimaal vond en de gemeente vanuit stedenbouwkundig oogpunt en gebiedsontwikkeling uiteindelijk de voorkeur geeft aan renovatie of nieuwbouw op de huidige locatie van de school. Mede ook omdat in hun ogen in deze situatie de school te ver buiten het ‘centrum’ komt te liggen.

De werkgroep MFA grijpt nu terug naar het oorspronkelijke plan en maakt nu een doorstart om op het sportpark een MFA te realiseren zonder de school maar met onderzoek naar mogelijkheden van specifieke dorpsfuncties zoals ruimte voor de Dorpsraad, jeugdhonk, ouderen eetpunt en wellicht nog andere geïnteresseerden. Ofwel een huiskamer voor alle Boskanters van jong tot oud zonder te concurreren met commerciële partijen zoals “De Vriendschap”. 

Werkgroep MFA Boskant