Nieuws

Velling van populieren in bosgebied De Belders

Aan de zuidzijde van de kern Boskant ligt het bos “de Belders” met een omvang van ruim 7 hectare. Het bosgebied bestaat voor een belangrijk deel uit ruim 40 jaar oude populieren. In de loop der jaren heeft zich daar ook een gevarieerde ondergroei met interessante natuurwaarden ontwikkeld. De kwaliteit van de populieren neemt echter flink af en regelmatig vallen grote exemplaren om.

Dorpsraad Boskant organiseerde in het najaar een informatieavond over de herinrichting van de omgeving van het Ritaplein, en daar hebben bewoners aandacht gevraagd voor de huidige staat van dit bosgebied.

Om geen onnodige risico’s te lopen is de gemeente nu van plan om gefaseerd populieren te gaan vellen. Nadat de vereiste vergunningenprocedure is afgerond is een eerste uitvoeringsfase gepland in februari. Bij de uitvoering zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de in het bos aanwezige natuurwaarden.

 

Op woensdag 18 december as. is er een informatieavond in de kleine zaal van De Vriendschap. Belangstellenden zijn vanaf 20.15 uur van harte welkom.