Nieuws

Verslag 2e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Op woensdag 29/1 heeft deze bespreking plaatsgevonden. Het verslag is te lezen via bovenstaand kopje Dorpsraad/Verslagen.