Nieuws

Instemming van College van B&W voor uitbreiding toekomstige functionele ruimte in Boskant

Zoals bekend maakt ‘Maatschappelijke Voorzieningen’ onderdeel uit van de Herinrichting Ritaplein e.o. (zie ook bovenstaand kopje dorpsraad/verslagen klankbordgroep). De ruimte van het voormalig EHBO gebouw aan de Meidoornstraat biedt hiervoor de mogelijkheid.

Om het voormalig EHBO gebouw meer multifunctioneel te maken, is een kleine uitbreiding noodzakelijk, zodat meerdere partijen (ouderen, jeugd, verenigingen, spreekuur Welzijn de Meierij en BrabantZorg etc.) ook gelijktijdig ervan gebruik kunnen maken. De uitbreiding is een ruimte voor het plaatsen/opbergen van het speelmateriaal voor de jeugd.

Aan de hand van door de dorpsraad ingediende onderbouwingen heeft het College van B&W ingestemd met de uitbreiding van het gebouw. De laatste hand wordt nu gelegd aan het voldoen aan de laatste subsidievoorwaarden, waarna het totale plan Herinrichting Ritaplein e.o. binnenkort wordt voorgelegd aan de Provincie voor definitieve afronding.