Nieuws

Verslag inspraakavond Herinrichting Ritaplein e.o.

Op maandag 7 juli 2014 heeft de gemeente Sint-Oedenrode in de Tuinzaal van De Vriendschap een informatieavond gehouden over het Idop-plan Boskant, in het bijzonder over het herinrichtingsplan voor het Ritaplein en omgeving en de functieverbreding van het gebouw De Meidoorn. Dit plan heeft daarna een aantal weken ter inzage gelegen. Het verslag en bijlagen zijn te lezen via bovenstaand kopje Dorpsraad/Verslagen.