Nieuws

Vooroverleg herinrichtingsplan Ritaplein eo

Sinds de opstart van de herinrichtingsplannen van het Ritaplein zijn een aantal Boskanters van o.a. buurtverenigingen, dorpswinkel, De Vriendschap, dorpsraad en andere direct betrokkenen, gepolst over hun ideeen en wensen voor de nieuwe inrichting. De 3e bijeenkomst vond dinsdag 18 juni plaats op de binnenplaats van De Vriendschap. Een door de gemeente ingeschakelde landschapsarchitect presenteerde een aantal inrichtingsmogelijkheden, waarop de aanwezigen konden reageren.

Deze resultaten worden binnenkort op o.a. deze website gepubliceerd.

In september komt een nieuwe vergadering waar alle Boskanters voor worden uitgenodigd, om samen tot een gedragen herinrichtingsplan te komen. Ook dan is er nog de mogelijkheid om ideeen en aandachtspunten aan te dragen.

Voor vragen over de presentatie of suggesties voor de toekomstige inrichting, kan met een van de leden van de dorpsraad contact worden opgenomen.