Nieuws

Uitvoering herinrichting Ritaplein en omgeving gaat van start!!

In 2011 heeft de provincie Noord-Brabant in het kader van de ISV-3 regeling een subsidietoezegging gedaan voor het project “Gebiedsontwikkeling Ritaplein en omgeving”. Deze toekenning heeft plaats gevonden op basis van een toen voorliggend plan waarin onder meer de rotonde zou komen te vervallen en het beeld van het omringende landschap meer in de richting van de dorpskom zou worden verplaatst. Voor deze ontwerpvisie bleek echter weinig draagvlak en samen met actief betrokken bewoners, Dorpsraad, gemeente en landschapsarchitect is een nieuw en breed gedragen inrichtingsplan ontstaan. Nadat het gemeentebestuur in mei heeft ingestemd met dit definitieve ontwerpplan voor de herinrichting van het Ritaplein en omgeving is de fase gestart waarin de voorbereidingen voor de feitelijke uitvoering ter hand werden genomen. Er is een uitvoeringsbestek gemaakt en in het najaar heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Ook de provincie heeft zeer onlangs groen licht gegeven voor dit nieuwe inrichtingsplan en haar eerdere subsidietoezegging ook hierop van toepassing verklaard.

Hiermee is nu aan alle voorwaarden voldaan om de uitvoering ter hand te nemen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Van den Boomen uit Liempde en de officiële start hiervan zal plaatsvinden op vrijdag 5 december om 14.00 uur. De officiële openingshandeling zal plaatsvinden op het Ritaplein en worden uitgevoerd door Ad van der Heijden, wethouder Openbare Werken. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

In de daarop volgende maanden zal het in de omgeving van het Ritaplein en gedeelten van de Pastoor Teurlingsstraat, Populierenlaan en Meidoornstraat bruisen van activiteit. De werkzaamheden zullen in verschillende deelfases worden uitgevoerd waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid van school, zalencentrum De Vriendschap, dorpswinkel en woningen. Desondanks zal het onvermijdelijk zijn dat doorgang en bereikbaarheid soms voor een beperkte periode gehinderd wordt. Op voorhand vragen wij hiervoor ieders begrip. Direct aanwonenden zullen hiervan tussentijds steeds tijdig op de hoogte worden gebracht. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2015 afgerond zijn.