Nieuws

Uitvoering grondwerk schoolplein op stoom

De afgelopen zaterdagen is er fantastisch werk verricht door een grote groep vrijwilligers om de laatste tegels en klinkers te verwijderen.

Daardoor was het mogelijk om maandag 8 juli te starten met de uitvoering van het grondwerk door Van Berkel Landschap & Infra. Allereerst werd er veel slechte grond en zand afgevoerd: ter plaatse van de 'zandwoestijn met speeltoestellen' (bij de grote glijbaan), de speelplek waar straks schors komt en ter plaatse van de plek waar het trapveldje komt. Vervolgens zijn er over het gehele terrein gaten geboord door de leemlagen en gevuld met grof zand als drainage op onze Boskantse ondergrond.

Vervolgens is het val- en speelzand geleverd en worden een dezer dagen enorme hoeveelheden teelaarde als ondergrond voor het gras en speelschors geleverd en aangebracht.

Zoals gewoonlijk was o.a. onze trouwe vrijwilliger Ad van den Berg dagelijks aanwezig.

Deze week worden hopelijk de eerste bestratingen aangelegd (we zoeken nog mensen die tegels en klinkers kunnen leggen) en wordt het plan weer een beetje meer zichtbaar.

Ook is het nu mogelijk om, na deze start van de grondwerkzaamheden, een planning te gaan maken voor verdere werkzaamheden door vrijwilligers. Willen jullie je als Boskanters opgeven? Graag, we doen het samen voor onze Boskantse kinderen!!!

Met een of meerdere zaterdagochtenden (we werken van ca. 8 tot 12 uur) of een doordeweekse dag zijn we heel blij.

Bel of mail dan even naar Anneke Jacobs (dorpsraad Boskant), 0413-472677 / a.jacobs15@upcmail.nl of kom gerust langs: Lijsterbesstraat 19. Ook kun je contact opnemen met Rinus van der Heijden (06-20133472) die in de vakantieperiode namens de ouderraad de planning en inschakeling van vrijwilligers zal helpen organiseren.