Nieuws

Eerste contouren zichtbaar op Ritaplein

Geeft een eerste aanblik op het plein nog niet veel veranderingen weer, er is toch al veel werk verzet de afgelopen weken. De parkeerplaatsen bij De Vriendschap zijn inmiddels gereed.

Zichtbaar zijn in ieder geval de eerste contouren van de Pastoor Teurlingsstraat richting rotonde en de sloten worden op dit moment verbreed om meer bergingscapaciteit te verkrijgen voor het hemelwater.

 

Een parkeerplaats vinden kan nog wel eens moeilijk zijn. Parkeerverboden zijn er niet in Boskant, men kan dus langs alle bestaande wegen parkeren, waarbij er wel altijd ruimte moet zijn voor de hulpdiensten!

De gemeente heeft contact gehad met de BOA. De BOA geeft aan dat Boskant de komende tijd zal worden ontzien v.w.b. bekeuringen. De afgelopen tijd zijn deze ook niet uitgedeeld in Boskant.

De dorpsraad wordt door de gemeente op de hoogte gehouden welke wegen afgesloten zijn voor doorgaand verkeerd, deze worden altijd geplaatst op de website (zie laatste nieuws van 22/1).