Nieuws

Ritaplein e.o. krijgt steeds meer vorm

De grote zandvlakte is omgetoverd tot een mooi bestraat plein. Nieuwe lantaarnpalen zijn inmiddels geplaatst en deze week is begonnen met het planten van leilindes rondom. Ook de parkeervakken bij de kerk zijn bijna gereed. Binnenkort zal worden gestart met de bestrating van de verlegde weg vanaf de rotonde tot aan de Meidoornstraat. Dit geldt eveneens voor de parallelweg Populierenlaan.

In een klein gedeelte van de Meidoornstraat wordt op dit moment een nieuwe riolering aangelegd, waarna ook hier dezelfde bestrating wordt toegepast.

Door de wegverlegging wordt het grasveld bij het schoolplein groter. De toegangspoort is inmiddels verplaatst, het gras moet nog opnieuw worden ingezaaid.

De bushalte krijgt een standplaats bij de winkel.

De voorbereidingen voor de aankleding van het plein e.o. zijn in volle gang. Hierover volgt binnenkort meer nieuws.