Nieuws


Kerststallentocht Boskant

Beste inwoners van Boskant,

In de vorige editie van het Dorpsbelang heb ik u laten weten dat er ook dit jaar weer een Kerststallentocht wordt gehouden door Boskant.

Pastoor Vincent Blom, pater Puspha en Manon van de Broek zullen ook dit jaar weer aanwezig zijn en zullen hun medewerking verlenen bij de inzegening van de kerststal met een verhaal en kerstliedjes. Ook zullen dan he...

Resultaat bewonersavond woonrijp mapen Elzenpad

Op donderdag 13 september 2018 heeft de gemeente een bewonersavond voor het plan Elzenpad gehouden. Tijdens deze avond zijn er diverse vragen cq opmerkingen door de bewoners gemaakt. Deze zijn bij de gemeente intern besproken en verwerkt op de bijgevoegde tekening. Een geanonimiseerd verslag van de avond met hierop de vragen cq opmerkingen van de bewoners en de antwoorden van de gemee...

Uitnodiging Introductiebijeenkomst Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

Namens de Stichting Leefbaarheid wil ik u hierbij van harte uitnodigen voor een introductiebijeenkomst op 6 november aanstaande.Het leefbaarheidsfonds, ontstaan uit het Aldersadvies en het daarop volgende kabinetsbesluit, is ondergebracht in een onafhankelijke stichting ‘Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven’. De oprichting van de stichting komt voort uit afspraken die zijn gemaakt tuss...