Nieuws


Wijkschouw Boskant 16 mei 2022

Wijkschouw Boskant: In de februari 2022 editie van het Dorpsgemak was een artikel opgenomen waarin vermeld stond dat de gemeente graag periodiek een wijkschouw met vertegenwoordigers uit de dorpen (wijkraad, buurtadviseurs, bewoners enz.) wil houden. De bedoeling daarvan is om gezamenlijk probleempunten aan te wijzen, te zien, te bespreken en indien aan de orde, een actie daaraan te koppelen. I...

Uitnodiging vrijetijdsmaaltijden Meierijstad op 5 mei 2022

We leven in een tijd waarin eens te meer blijkt hoe kwetsbaar vrijheid is. Samen met verschillende buurt- en wijkverenigingen, Oranjeverenigingen en wijk- en dorpsraden organiseert de gemeente Meierijstad in heel de gemeente diverse vrijheidsmaaltijden.

De vrijheidsmaaltijden zijn een landelijk initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

U bent van harte uitgenodigd o...

Excursie uitleg herstelwerkzaamheden leembossen in Boskant en De Scheeken

De leembossen in de gebieden Boskant en De Scheeken hebben het moeilijk. Onder andere door verdroging. Steeds meer soorten begroeiing, die kenmerkend zijn voor de bossen op leemgrond, gaan hard achteruit. Sommige zijn zelfs al verdwenen. Om dit aan te pakken, gaat de gemeente samen met de Bosgroep Zuid Nederland vanaf dit najaar van start met een proefproject om deze leembossen te herstellen en...

Gemeente Meierijstad lanceert Sociale wegwijzer Meierijstad

Op 1 juli 2021 is de gemeentelijke website socialewegwijzer.meierijstad.nl online. Deze website helpt inwoners de juiste organisatie te vinden die hen kan helpen bij een hulpvraag. Organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn, jeugd, werk, armoede, psychische hulp, ontmoeten en zorg (Sociaal Domein).

425 partijen op de website

Op de website staan ongeveer 425 partijen ...