Nieuws


DENK MEE EN PRAAT MEE OVER DE NIEUWE WOON(ZORG)VISIE VOOR MEIERIJSTAD!

Wat moet er volgens u gebeuren zodat iedereen prettig kan wonen in Meierijstad? 

De groep ouderen (met zorg) wordt groter, als ook de groep eenpersoonshuishoudens neemt toe.

Hoe kunnen we voor de verschillende doelgroepen vraag en aanbod op elkaar afstemmen?

Zijn er slimme combinaties mogelijk? Wat speelt er in uw kern? Dit willen wij graag met u

bespreken.

Geen MFA mét school op het sportpark in Boskant

In maart 2022 is op initiatief van de gemeente en in samenwerking met de werkgroep MFA Boskant en het scholenbestuur (Verdi), een haalbaarheidsonderzoek gestart met als doel de mogelijkheden te onderzoeken om de basisschool onder te brengen in een MFA op het sportpark in Boskant. Belangrijkste punt van onderzoek was op het sportpark een geschikte locatie te vinden, van voldoende omvang waar het...

Boskant Challenge 2 juli 2023

Beste Boskanters / Meierijers

Wij als bestuur van Boskant Challenge zijn weer bij elkaar gekomen.

Na alle perikelen rond corona is weer het idee ontstaan om een leuke dag te organiseren voor jong en oud.

Vooral voor de jongeren willen we er een leuke spelletjes dag van maken. En voor de ouderen een gezellige muziek middag.

Dit alles op het Ritaplein in Boskant en...

Vrijheidsmaaltijd 5 mei 2023

Uitnodiging vrijheidsmaaltijden Meierijstad 2023

We leven in tijden waarin eens te meer blijkt hoe kwetsbaar vrijheid is. Samen met verschillende buurt- en wijkverenigingen, Oranjeverenigingen en wijk- en dorpsraden organiseert gemeente Meierijstad in heel de gemeente een aantal vrijheidsmaaltijden.

U bent van harte welkom om, tijdens het nuttigen van een sobere vrijheidsmaaltij...

WAT KUN JIJ BUURTSCHAP VERTELLEN OVER JE WIJK OF OF KERKDORP?

Verhalen, anekdotes, foto’s en alles wat boven komt borrelen.

Stichting Roois Cultureel Erfgoed wil in 2023, in samenwerking met onder andere Ineke Bekkers-Smolders, het 3e boek in de erfgoedreeks uitgeven.

Graag willen we de historie van wijken, kerkdorpen en buurtschappen van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode optekenen. Dit kunnen verhalen zijn die je als (oud-)bewon...