Nieuws


Oproep aan nieuwe inwoners 2022

Bent u een nieuwe inwoner van 18 jaar of ouder en bent u in Meierijstad komen wonen tussen 1 september 2021 en 1 september 2022? Geeft u zich dan voor 5 oktober 2022 op voor de kennismakingsavond via nieuweinwoners@meierijstad.nl of via telefoonnummer 140413.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt op op woensdag 12 oktober 2022 tussen 19.00 en 19.30 uur in ons dienstverlening...

Wijkschouw Boskant 16 mei 2022

Wijkschouw Boskant: In de februari 2022 editie van het Dorpsgemak was een artikel opgenomen waarin vermeld stond dat de gemeente graag periodiek een wijkschouw met vertegenwoordigers uit de dorpen (wijkraad, buurtadviseurs, bewoners enz.) wil houden. De bedoeling daarvan is om gezamenlijk probleempunten aan te wijzen, te zien, te bespreken en indien aan de orde, een actie daaraan te koppelen. I...

Uitnodiging vrijetijdsmaaltijden Meierijstad op 5 mei 2022

We leven in een tijd waarin eens te meer blijkt hoe kwetsbaar vrijheid is. Samen met verschillende buurt- en wijkverenigingen, Oranjeverenigingen en wijk- en dorpsraden organiseert de gemeente Meierijstad in heel de gemeente diverse vrijheidsmaaltijden.

De vrijheidsmaaltijden zijn een landelijk initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

U bent van harte uitgenodigd o...

Excursie uitleg herstelwerkzaamheden leembossen in Boskant en De Scheeken

De leembossen in de gebieden Boskant en De Scheeken hebben het moeilijk. Onder andere door verdroging. Steeds meer soorten begroeiing, die kenmerkend zijn voor de bossen op leemgrond, gaan hard achteruit. Sommige zijn zelfs al verdwenen. Om dit aan te pakken, gaat de gemeente samen met de Bosgroep Zuid Nederland vanaf dit najaar van start met een proefproject om deze leembossen te herstellen en...