Nieuws


Hans Vogels opent Boskant Challenge!

Boskant Challenge op 5 juni as. zal  ’s morgens rond half 11 op een spectaculaire wijze geopend worden door niemand minder dan de bekendste inwoner van Boskant; meervoudige nederlands kampioen enduro-rijden en deelnemer Le Dakar Hans Vogels.  Een sportieve en uitdagende Obstacle Run past natuurlijk helemaal in het straatje van een sportman als Hans Vogels. De organisatie is dan ...

Opening De Meidoorn

Dankzij de geweldige inzet van vele vrijwilligers is de aan/verbouw van het multifunctioneel gebouw De Meidoorn in Boskant gereed. Afgelopen vrijdag 22 april is het gebouw officieel geopend. Binnenkort een uitgebreid artikel over De Meidoorn. 

Open Huis De Meidoorn

Dinsdag 26 april was het Open Huis van De Meidoorn. De inwoners van Boskant konden komen buurten en koffie dri...

Uitbreiding leden dorpsraad Boskant

In het afgelopen jaar was de bezetting van de Dorpsraad minimaal. Zoals bekend heeft Will Hanegraaf zich om persoonlijke redenen teruggetrokken en is Gerard van Kollenburg ons helaas ontvallen. 

Na een prima wervingscampagne is het ledental van de Dorpsraad aangevuld met 4 personen:

 

Lonneke de Leest

Bertil van de Laar

Ruud van den Berk

Welzijn en Zorg komt naar u toe in De Meidoorn in Boskant, open dag 26 april a.s.!!

De Dorpsraad is i.s.m. de KBO, Welzijn De Meierij en een vertegenwoordiger van de buurtverenigingen bezig om activiteiten te ontplooien in het voormalig EHBO-gebouw, De Meidoorn aan de Meidoornstraat in Boskant.

Dit allemaal met als doel om het voor u als inwoner van Boskant zo comfortabel mogelijk te maken. Voor veel zaken was men tot nu toe aangewezen op de grote kern Sint-Oedenrode, ...