Nieuws


Attentie Buurtpreventie via WhatsApp

De meeste mensen denken licht over woninginbraak. Ze gaan ervan uit dat dit lot altijd anderen treft. Niet het eigen veilige nestje. Pas als je samen met de politie in het donker de wijk ingaat, ervaar je hoe gemakkelijk inbrekers kunnen binnensluipen.

Nadat de politie afgelopen november een informatieavond hield over buurtpreventie, meldden zich enkele Boskanters om daadwerkelijk te on...

Kerststallen in Boskant

Beste bewoners van Boskant

Om te herinneren aan de kerstgedachte en de sfeer te verhogen plaatsen wij weer een kerststal onder de luivel van de Ritakerk. Dit jaar zijn er ook de drie wijzen bij gekomen.

Deze kerststal  zal weer het hoogtepunt zijn van de kerstroute die ook dit jaar weer gehouden zal worden.

Wilt u uw eigen kerststal of kerstgroep of een levende...

Weg vrij voor dertig woningen aan Elzenpad

Bron: De MooiRooi Krant 18-11-2015

Boskant - Het College van Burgemeesters en Wethouders nam dinsdag 10 november jl. een besluit dat de weg vrij moet maken voor de bouw van ongeveer 27 woningen aan het Elzenpad (Schietwilg en Knotwilg) in Boskant. Elf van deze woningen zijn bedoeld voor sociale verhuur door Wovesto.

Voor deze ontwikkeling en bouw gaat de gemeente een overeenkoms...

Gerard van Kollenburg

Op 12 november 2015 bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van

Gerard van Kollenburg

Gerard was sinds januari 2013 bestuurslid van de Stichting Dorpsraad. Vanuit een grote betrokkenheid, bevlogenheid en kennis van zaken, vooral op het sociale vlak, heeft hij zich ingezet voor de doelstellingen van de dorpsraad.

Wij wensen Riek, kinderen en ...