Nieuws


Verslag overleg Werkgroep Dorpsbank c.a. Boskant

Deze bijeenkomst heeft op 19 juni jl. plaatsgevonden als vervolg op de laatste bespreking Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o. op 28 mei jl. Verslagen van beide bijeenkomsten zijn te lezen via bovenstaand kopje Dorpsraad/Verslagen.

Missie geslaagd, schoolplein BS Franciscus officieel geopend!

Vandaag was het dan eindelijk zover, alle kinderen van de basisschool in Boskant gaven een spetterende show als opening! In aanwezigheid van vele belangstellenden, waaronder wethouder Ad van der Heijden en voormalig wethouder René Dekkers, werden enkele trouwe vrijwilligers in het zonnetje gezet en werd het sponsorbord onthuld. Nadat de ouderen nog even konden genieten van koffie en de l...

7 juli Informatieavond over Herinrichting Ritaplein e.o. en de doorlopen inspraakprocedure

Tijdens een informatieavond op 23 september 2013 in zaal De Vriendschap hebben de inwoners van Boskant kennis kunnen nemen van het voorgenomen herinrichtingsplan voor het Ritaplein en omgeving. Die herinrichting vindt plaats in het kader van het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan).

Behoudens een aantal nog te verwerken opmerkingen kreeg het ontwerpplan op hoofdlijnen brede instemm...

Kinderen van kinderopvang De Verbinding danken vrijwilligers

De kinderen van kinderopvang “De Verbinding” op locatie BS Franciscus in Boskant genieten iedere keer weer van hun speeltuin. Door het harde werken van een groep vrijwilligers is een kale plek met een kleine zandbak omgetoverd tot een mooie speelplek. De kinderen maar ook zeker de leidsters zijn hier heel erg blij mee en super trots.

Daarom zijn de heren vand...