Nieuws


Schoolplein verder uitgebreid: reuzenschommel van touw

Ondanks de kou en regen blijven de trouwe vrijwilligers bezig het schoolplein te verfraaien.

De tijdelijke stoomboot is definitief omgetoverd tot een heus piratenschip. De schatkist is toegevoegd, de patrijspoorten zijn klaar, de piratenvlag hangt in top en binnenkort wordt het beeldhouwwerk van onze Boskantse kunstenaar Theo Sonnemans geplaatst op het schip.

Deze week is een kl...

Stand van zaken Herinrichting Ritaplein e.o.

Zoals u weet is op 23 september 2013 het op deze site gepubliceerde ontwerp door een grote groep Boskanters enthousiast ontvangen.

Op die avond zijn ook Boskanters gevraagd om in een klankbordgroep zitting te nemen en voorstellen die door de gemeente / projectgroep (met vertegenwoordigers van Boskantse gemeenschap, basisschool en De Vriendschap) worden uitgewerkt, te beoordele...

Laatste avond Jeugdwerk in 't Pluugske

Op woensdagavond 18 december jl. beleefde een dertigtal jongeren hun allerlaatste avond in ’t Pluugske. 

Het bestuur van de dorpsraad was aanwezig om de jongeren toe te spreken over een doorstart van het jeugd- en jongerenwerk in Boskant.

Onder het genot van een stukje taart die de Dorpsraad speciaal liet maken voor de jongeren werd er op gewezen dat er een doorstart ...

Vervanging eik op SonnemansDriehoek

Een jaar geleden werd, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Theo Sonnemans, de SonnemansDriehoek op de hoek van de Goeiendonk en de Boskantseweg feestelijk geopend. Dit buitenatelier van Theo wordt al veel bezocht door fietsers en wandelaars.

In de droge periode van de afgelopen zomer heeft een door Boomkwekerij Gebr. Van den Berk BV geleverde eik het helaas niet gered. Opnieuw hee...