Nieuws


Uitvoering herinrichting Ritaplein en omgeving gaat van start!!

In 2011 heeft de provincie Noord-Brabant in het kader van de ISV-3 regeling een subsidietoezegging gedaan voor het project “Gebiedsontwikkeling Ritaplein en omgeving”. Deze toekenning heeft plaats gevonden op basis van een toen voorliggend plan waarin onder meer de rotonde zou komen te vervallen en het beeld van het omringende landschap meer in de richting van de dorpskom zou worden...

Woningbouw in plan Elzenpad Boskant

Meer dan ooit zijn de schijnwerpers gericht op behoud èn vergroting van de leefbaarheid in de kleine kernen. Jongeren zijn op zoek naar betaalbare (starters)woningen en ouderen worden door veranderde wetgeving genoodzaakt langer ‘thuis’ blijven wonen. 

Zowel groei als verjonging in Boskant zijn van wezenlijk belang om een goed voorzieningenniveau te kunnen blijve...

Workshop Fimokleien geslaagd!

Er was vanavond een workshop Fimokleien bij het Pluugske in De Meidoorn. Dat was een groot succes! Iedereen kwam kijken en meedoen. Karike en Ilma hebben geholpen. Wow, die konden het goed.

Iedereen heeft zijn eigen pot gemaakt om lekkere dingen in te doen. Er waren super leuke potten bij. Met dank aan Karike en Ilma!

Geschreven door Floor en Eef

Een Boskantse Prins voor Papgat!

Boskanter Igo van Roosmalen zal als Prins Igo Pap d’n Urste tijdens de carnaval van 2015 de scepter gaan zwaaien over Papgat, samen met adjudant Marco Verstappen. Hun lijfspreuk: Papgat wij zen nie te stuiten en houwen pas op as ze goan sluiten!

De dorpsraad wenst hem, mede namens alle Boskanters, een geweldige tijd toe, samen met zijn vrouw Elise en de kinderen Meike en Lenne!

Dag van de Mantelzorg op 10 november ook in Boskant

De Dag van de Mantelzorg is een dag die jaarlijks landelijk wordt georganiseerd om mantelzorgers, die het gehele jaar zorgen voor hun naaste, in het zonnetje te zetten.

Door middel van deze dag wordt hen een dagje ontspanning aangeboden. 

Omdat mantelzorgers meestal een sociale (familie-)band hebben met de zorgbehoevende wordt dit alles al snel als vanzelfsprekend beschouwd...