Nieuws


Seniorenraad Meierijstad zoekt versterking in kerkdorpen Sint-Oedenrode.

Met de totstandkoming van onze gemeente Meierijstad is de Seniorenraad Meierijstad opgericht. De Seniorenraad behartigt de belangen van alle (35000) senioren in Meierijstad. Dit betreft voornamelijk belangen op het gebied van wonen – veiligheid - welzijn – zorg – dienstverlening. De Seniorenraad is een overleg partner voor de gemeente en organisaties zoals woningbouwstichtinge...

Voortgang MFA

In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden kan er momenteel van enige voortgang niet worden gesproken. Een tweetal zaken liggen daaraan ten grondslag.

Ten eerste is er natuurlijk nog altijd het Corona-virus dat de wereld in zijn greep houdt en alles en iedereen beperkingen oplegt m.b.t. werkzaamheden en bijeenkomsten. Dit geldt uiteraard ook voor de werkgroep MFA.

Daarnaas...

Glasvezel

Zoals u allen al wel gemerkt zult hebben, staat de aanleg van glasvezel binnen Meierijstad heel dik in de belangstelling. De gemeente Meierijstad heeft de firma Delta Fiber Netwerk in de armen genomen in een streven om heel Meierijstad te voorzien van glasvezel. Niet alleen de “grote” kernen, maar ook alle kerkdorpen. Correctie: Door foutief verkregen informatie wordt in de zwartwit...

Plaatsen afval aan de straat

Bericht van Meierijstad dd. 21 april 2020

In Meierijstad staat er regelmatig afval aan de straat, op dagen dat het niet wordt opgehaald. Om overlast te voorkomen en afval op de juiste dagen aan te bieden, zie onderstaande informatie.

Wanneer wordt het afval opgehaald?

Via de Afvalwijzer app of via

Voortgang MFA

Beste bewoners,

Het Corona virus heeft ook Boskant inmiddels geheel in zijn greep. Als gevolg van de afgekondigde maatregelen zijn de school en 'De Vriendschap' gesloten en liggen ook de sportparken er verlaten bij. Hiermee is het totale sociale leven in Boskant tot stilstand gekomen. Boskantse families zijn getroffen door het virus waarbij ook een aantal overlijdens is te betreuren. We...