Nieuws


GGD vindt vernieuwde speelplek Kinderopvang De Verbinding in Boskant fantastisch!

Fietsen, steppen, rennen en fijn spelen in de zandbak of in het huisje. Iedereen is blij met de vernieuwde speelplek. Ook de GGD vond het fantastisch om deze mooie speelplek te zien. Ze zag lachende kinderen die veel plezier hadden onder de fietstunnel.

Vanuit het huisje zwaaiden de kinderen naar de leidsters. Er is veel interactie met elkaar, merkte de inspectie op. Dat is een...

Start is gemaakt met Herinrichting Ritaplein e.o.

Aannemersbedrijf Van den Boomen uit Liempde was al een dag eerder begonnen met het verwijderen van vele straatstenen rondom horecagelegenheid De Vriendschap, maar het officiële startschot werd op vrijdag 5 december jl. gegeven door wethouder Van Burgsteden (hij nam de honneurs waar voor wethouder Van der Heijden, verantwoordelijk voor Boskant). Met behulp van een loader werd symbolisch een...

Uitvoering herinrichting Ritaplein en omgeving gaat van start!!

In 2011 heeft de provincie Noord-Brabant in het kader van de ISV-3 regeling een subsidietoezegging gedaan voor het project “Gebiedsontwikkeling Ritaplein en omgeving”. Deze toekenning heeft plaats gevonden op basis van een toen voorliggend plan waarin onder meer de rotonde zou komen te vervallen en het beeld van het omringende landschap meer in de richting van de dorpskom zou worden...

Woningbouw in plan Elzenpad Boskant

Meer dan ooit zijn de schijnwerpers gericht op behoud èn vergroting van de leefbaarheid in de kleine kernen. Jongeren zijn op zoek naar betaalbare (starters)woningen en ouderen worden door veranderde wetgeving genoodzaakt langer ‘thuis’ blijven wonen. 

Zowel groei als verjonging in Boskant zijn van wezenlijk belang om een goed voorzieningenniveau te kunnen blijve...

Workshop Fimokleien geslaagd!

Er was vanavond een workshop Fimokleien bij het Pluugske in De Meidoorn. Dat was een groot succes! Iedereen kwam kijken en meedoen. Karike en Ilma hebben geholpen. Wow, die konden het goed.

Iedereen heeft zijn eigen pot gemaakt om lekkere dingen in te doen. Er waren super leuke potten bij. Met dank aan Karike en Ilma!

Geschreven door Floor en Eef