Nieuws


Met hulp van vrijwilligers Rabobank grote najaarsklus geklaard op o.a. SonnemansDriehoek

Rabobank Hart van de Meierij heeft stichtingen/verenigingen etc. benaderd om hen belangeloos de helpende hand te bieden in het kader van betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. De dorpsraad heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Op zaterdag 4/10 is een aantal vrijwilligers van de bank aan de slag gegaan op de SonnemansDriehoek. Onder leiding van Frans van den Heuvel, voorzitter dorps...

Pluugske is TOP!!

Elke woensdagavond gaan wij van 19.00 tot 21.00 naar het Pluugske In De Meidoorn.

Er is van alles te doen zoals playstationnen, pingpongen, biljarten, spelen op het schoolplein. En om half 8 gaat de gymzaal open, daar kan je dan voetballen, touw zwaaien.

Er is een bar met snoep en drinken.

Dit alles gebeurt onder leiding van Edwin, Sander, Ferri, Lieke en Krista.

Verslag inspraakavond Herinrichting Ritaplein e.o.

Op maandag 7 juli 2014 heeft de gemeente Sint-Oedenrode in de Tuinzaal van De Vriendschap een informatieavond gehouden over het Idop-plan Boskant, in het bijzonder over het herinrichtingsplan voor het Ritaplein en omgeving en de functieverbreding van het gebouw De Meidoorn. Dit plan heeft daarna een aantal weken ter inzage gelegen. Het verslag en bijlagen zijn te lezen via bovenstaand kopje Dor...

Er is altijd werk aan de winkel in Boskant

Uit De MooiRooiKrant van 13-8-2014:

Sint-Oedenrode - Boskant is een van de drie Rooise kerkdorpen en telt ongeveer 1450 zielen. Naast een groot buitengebied, kent het dorp een actieve gemeenschap die niet beroerd is om samen de handen uit de mouwen te steken. Samen dingen oppakken is iets dat ze in Boskant in het verleden al vaker hebben laten zien en ook nu bij de herinrichting van het...

Verslag overleg Werkgroep Dorpsbank c.a. Boskant

Deze bijeenkomst heeft op 19 juni jl. plaatsgevonden als vervolg op de laatste bespreking Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o. op 28 mei jl. Verslagen van beide bijeenkomsten zijn te lezen via bovenstaand kopje Dorpsraad/Verslagen.