Nieuws


Verslag inspraakavond Herinrichting Ritaplein e.o.

Op maandag 7 juli 2014 heeft de gemeente Sint-Oedenrode in de Tuinzaal van De Vriendschap een informatieavond gehouden over het Idop-plan Boskant, in het bijzonder over het herinrichtingsplan voor het Ritaplein en omgeving en de functieverbreding van het gebouw De Meidoorn. Dit plan heeft daarna een aantal weken ter inzage gelegen. Het verslag en bijlagen zijn te lezen via bovenstaand kopje Dor...

Er is altijd werk aan de winkel in Boskant

Uit De MooiRooiKrant van 13-8-2014:

Sint-Oedenrode - Boskant is een van de drie Rooise kerkdorpen en telt ongeveer 1450 zielen. Naast een groot buitengebied, kent het dorp een actieve gemeenschap die niet beroerd is om samen de handen uit de mouwen te steken. Samen dingen oppakken is iets dat ze in Boskant in het verleden al vaker hebben laten zien en ook nu bij de herinrichting van het...

Verslag overleg Werkgroep Dorpsbank c.a. Boskant

Deze bijeenkomst heeft op 19 juni jl. plaatsgevonden als vervolg op de laatste bespreking Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o. op 28 mei jl. Verslagen van beide bijeenkomsten zijn te lezen via bovenstaand kopje Dorpsraad/Verslagen.

Missie geslaagd, schoolplein BS Franciscus officieel geopend!

Vandaag was het dan eindelijk zover, alle kinderen van de basisschool in Boskant gaven een spetterende show als opening! In aanwezigheid van vele belangstellenden, waaronder wethouder Ad van der Heijden en voormalig wethouder René Dekkers, werden enkele trouwe vrijwilligers in het zonnetje gezet en werd het sponsorbord onthuld. Nadat de ouderen nog even konden genieten van koffie en de l...

7 juli Informatieavond over Herinrichting Ritaplein e.o. en de doorlopen inspraakprocedure

Tijdens een informatieavond op 23 september 2013 in zaal De Vriendschap hebben de inwoners van Boskant kennis kunnen nemen van het voorgenomen herinrichtingsplan voor het Ritaplein en omgeving. Die herinrichting vindt plaats in het kader van het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan).

Behoudens een aantal nog te verwerken opmerkingen kreeg het ontwerpplan op hoofdlijnen brede instemm...