Nieuws


Stand van zaken Herinrichting Ritaplein e.o.

Zoals u weet is op 23 september 2013 het op deze site gepubliceerde ontwerp door een grote groep Boskanters enthousiast ontvangen.

Op die avond zijn ook Boskanters gevraagd om in een klankbordgroep zitting te nemen en voorstellen die door de gemeente / projectgroep (met vertegenwoordigers van Boskantse gemeenschap, basisschool en De Vriendschap) worden uitgewerkt, te beoordele...

Laatste avond Jeugdwerk in 't Pluugske

Op woensdagavond 18 december jl. beleefde een dertigtal jongeren hun allerlaatste avond in ’t Pluugske. 

Het bestuur van de dorpsraad was aanwezig om de jongeren toe te spreken over een doorstart van het jeugd- en jongerenwerk in Boskant.

Onder het genot van een stukje taart die de Dorpsraad speciaal liet maken voor de jongeren werd er op gewezen dat er een doorstart ...

Vervanging eik op SonnemansDriehoek

Een jaar geleden werd, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Theo Sonnemans, de SonnemansDriehoek op de hoek van de Goeiendonk en de Boskantseweg feestelijk geopend. Dit buitenatelier van Theo wordt al veel bezocht door fietsers en wandelaars.

In de droge periode van de afgelopen zomer heeft een door Boomkwekerij Gebr. Van den Berk BV geleverde eik het helaas niet gered. Opnieuw hee...

Nieuwjaarsreceptie gemeente Sint-Oedenrode

Aan alle inwoners

U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sint-Oedenrode.

De gemeente houdt de nieuwjaarsbijeenkomst samen met de dorpsraden, SKOSO, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners Welzijn de Meierij en Wovesto. Mede namens hen nodigen wij u van harte uit!

De receptie wordt gehouden op dinsdag 7 januari as. in het gemeenteh...