Nieuws


Vervanging eik op SonnemansDriehoek

Een jaar geleden werd, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Theo Sonnemans, de SonnemansDriehoek op de hoek van de Goeiendonk en de Boskantseweg feestelijk geopend. Dit buitenatelier van Theo wordt al veel bezocht door fietsers en wandelaars.

In de droge periode van de afgelopen zomer heeft een door Boomkwekerij Gebr. Van den Berk BV geleverde eik het helaas niet gered. Opnieuw hee...

Nieuwjaarsreceptie gemeente Sint-Oedenrode

Aan alle inwoners

U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sint-Oedenrode.

De gemeente houdt de nieuwjaarsbijeenkomst samen met de dorpsraden, SKOSO, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners Welzijn de Meierij en Wovesto. Mede namens hen nodigen wij u van harte uit!

De receptie wordt gehouden op dinsdag 7 januari as. in het gemeenteh...

Velling van populieren in bosgebied De Belders

Aan de zuidzijde van de kern Boskant ligt het bos “de Belders” met een omvang van ruim 7 hectare. Het bosgebied bestaat voor een belangrijk deel uit ruim 40 jaar oude populieren. In de loop der jaren heeft zich daar ook een gevarieerde ondergroei met interessante natuurwaarden ontwikkeld. De kwaliteit van de populieren neemt echter flink af en regelmatig vallen grote exemplaren om. ...

Uitnodiging Preventieavond

Vanwege het geringe aantal aanmeldingen is deze informatieavond gecanceld.

 

Er wordt momenteel weer veel ingebroken in de gemeente Sint-Oedenrode. Misschien wel in de

omgeving waar u woont. Politie en gemeente werken samen om inbraak tegen te gaan. Maar u kunt

daar zelf ook wat aan doen. Om u daar ideeën voor te geven organiseert de gemeente een