Nieuws


Velling van populieren in bosgebied De Belders

Aan de zuidzijde van de kern Boskant ligt het bos “de Belders” met een omvang van ruim 7 hectare. Het bosgebied bestaat voor een belangrijk deel uit ruim 40 jaar oude populieren. In de loop der jaren heeft zich daar ook een gevarieerde ondergroei met interessante natuurwaarden ontwikkeld. De kwaliteit van de populieren neemt echter flink af en regelmatig vallen grote exemplaren om. ...

Uitnodiging Preventieavond

Vanwege het geringe aantal aanmeldingen is deze informatieavond gecanceld.

 

Er wordt momenteel weer veel ingebroken in de gemeente Sint-Oedenrode. Misschien wel in de

omgeving waar u woont. Politie en gemeente werken samen om inbraak tegen te gaan. Maar u kunt

daar zelf ook wat aan doen. Om u daar ideeën voor te geven organiseert de gemeente een

Stoomboot ook aangekomen in Boskant!

Al sinds het voorjaar zijn vele trouwe vrijwilligers druk bezig de wensen van de kinderen tot uitvoering te brengen op het schoolplein van de basisschool. Elke keer waren de kinderen enthousiast wanneer er weer een nieuw gedeelte bespeelbaar was geworden.

Dankzij de vele sponsors werden nieuwe materialen geleverd en afval afgevoerd. Opnieuw heeft het bedrijf M.J. van Kaathoven BV kort g...

Informatiebijeenkomst over een Zorgcooperatie

Bezuinigingen in de zorgwereld, groter beroep op eigen redzaamheid en mantelzorg: wat houdt dit in? Wat kunnen wij hieraan doen? Is zorgcoöperatie hiervoor een oplossing en hoe werkt dat?

Informatie over de veranderingen in de zorg en hoe een zorgcoöperatie hiervoor een oplossing kan bieden staan centraal tijdens twee informatiebijeenkomsten op:

Maandag 25 november a.s...