Nieuws


Laatste avond Jeugdwerk in 't Pluugske

Op woensdagavond 18 december jl. beleefde een dertigtal jongeren hun allerlaatste avond in ’t Pluugske. 

Het bestuur van de dorpsraad was aanwezig om de jongeren toe te spreken over een doorstart van het jeugd- en jongerenwerk in Boskant.

Onder het genot van een stukje taart die de Dorpsraad speciaal liet maken voor de jongeren werd er op gewezen dat er een doorstart ...

Vervanging eik op SonnemansDriehoek

Een jaar geleden werd, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Theo Sonnemans, de SonnemansDriehoek op de hoek van de Goeiendonk en de Boskantseweg feestelijk geopend. Dit buitenatelier van Theo wordt al veel bezocht door fietsers en wandelaars.

In de droge periode van de afgelopen zomer heeft een door Boomkwekerij Gebr. Van den Berk BV geleverde eik het helaas niet gered. Opnieuw hee...

Nieuwjaarsreceptie gemeente Sint-Oedenrode

Aan alle inwoners

U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sint-Oedenrode.

De gemeente houdt de nieuwjaarsbijeenkomst samen met de dorpsraden, SKOSO, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners Welzijn de Meierij en Wovesto. Mede namens hen nodigen wij u van harte uit!

De receptie wordt gehouden op dinsdag 7 januari as. in het gemeenteh...

Velling van populieren in bosgebied De Belders

Aan de zuidzijde van de kern Boskant ligt het bos “de Belders” met een omvang van ruim 7 hectare. Het bosgebied bestaat voor een belangrijk deel uit ruim 40 jaar oude populieren. In de loop der jaren heeft zich daar ook een gevarieerde ondergroei met interessante natuurwaarden ontwikkeld. De kwaliteit van de populieren neemt echter flink af en regelmatig vallen grote exemplaren om. ...