Nieuws


Schoolplein krijgt steeds meer vorm

Vanaf begin september is weer veel werk verzet op het schoolplein dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers! Het podium bij de berg is bijna gereed. De nog aan te passen boomstammen die worden geplaatst op de berg en kunnen worden gebruikt als tribune, zijn inmiddels gearriveerd. Afgelopen zaterdag is een echt zebrapad aangelegd, onderdeel van het verkeerspad rondom de berg. Sponsor John van...

Massale opkomst bij algemene vergadering Dorpsraad Boskant

Tot op de laatste plaats was de grote zaal van De Vriendschap bezet tijdens de algemene vergadering van de Dorpsraad op 23-9-2013. Meer dan 120 Boskantenaren, vertegenwoordigers van de gemeente, de landschapsarchitect en vertegenwoordigers van de pers, waren aanwezig.

Het was dan ook meer dan een “normale” algemene vergadering. Er stonden immers 2 thema’s op de agenda ...

Nieuw inrichtingsvoorstel voor het Ritaplein en omgeving

Afgelopen voorjaar en zomer hebben in verschillende samenstellingen bijeenkomsten plaats gevonden over de voorgenomen herinrichting van het Ritaplein en omgeving. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn: veiligheid, participatie, duurzaamheid, optimale gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte. Bovenal dient de herinrichting te passen bij het dorpse karakter van Boskant. Op basis van deze u...

Pleintje volop in gebruik

Dankzij de geweldige inzet van de trouwe vrijwilligers is een van de projecten op het schoolplein, namelijk het verhoogde pleintje naast het speelgras, gereed.

De zitmuur, die rondom het pleintje is gemetseld, kan aan beide zijden worden gebruikt; de zithoogte is aan de binnenkant aangepast voor de kleintjes. 

Afgelopen maandagmorgen zijn de hekken rondom het plei...

Dankzij sponsoren en vele vrijwilligers vordert speelterrein Boskant

Het welzijn van kinderen in onze Rooise kerkdorpen staat blijkbaar hoog in het vaandel.

Nog maar net voor de vakanties is de herinrichting van het stenige schoolplein in Boskant opgestart en nu beginnen al de nieuwe contouren van het natuurlijke speelterrein zichtbaar te worden.

In deze tijden van crisis mikt de Werkgroep Schoolterrein Boskant vooral op ondersteuning in natura. ...