Nieuws


Wedstrijd: Icoonproject (herinrichting schoolterrein)

Aanvraag icoonproject (speelterrein Boskant)

Omdat de Dorpsraad samen met andere sociale partners en vrijwilligers druk bezig is met het herinrichten en opknappen van het speelterrein van de basisschool hebben we ons ingeschreven voor het icoonproject.

Groen Dichterbij

Met meer groen in de buurt zijn mensen gelukkiger en gezonder. Steeds meer mensen vergroenen samen hun buurt...

Jonge ouders helpen bij het schoolterrein

Het nieuwe speelveld op het schoolterrein is ingezaaid en ziet er al groen uit. De slingerende voetpaden van en naar het schoolterrein zijn ook al klaar, evenals de terrassen bij De Verbinding.

Er is tijdens de vakantieperiode hard gewerkt door een grote groep vrijwilligers om het terrein voor de kinderen al toegankelijk te maken.

Dinsdagavond hebben een aantal jonge ouders een ...

Progress steunt ook weer school Boskant

Midden in de warme vakantieperiode, als de meesten  ter verkoeling in het water liggen, wordt in Boskant door sponsorbedrijven en vrijwilligers gewoon doorgewerkt.  Het schoolterrein moet immers voor het nieuwe schooljaar weer grotendeels toegankelijk zijn

Blij verrast was de werkgroep met het aanbod van Progress-Uitzendbureau om een aantal Poolse medewerkers , net zoals bij d...

Onderhoudsplan SonnemansDriehoek in uitvoering

Direct na de aanleg van SonnemansDriehoek is een beheer- en onderhoudsplan opgesteld en aangeboden aan de dorpsraad Boskant.

Dorpsraad Boskant zal het terreinbeheer organiseren.

Het onderhoudsplan is geënt op een aantal uitgangspunten:

- zoveel mogelijk de natuurlijke ontwikkeling stimuleren en bijsturen als het nodig is.

- het buitenatelier van Theo door he...

Toevoeging afbeelding Artist Impression bij presentatie herinrichting Ritaplein e.o.

Inmiddels is de nog ontbrekende afbeelding no. 5 Artist Impression (indicitatief beeld) toegevoegd aan de presentatie van herinrichting Ritaplein e.o.

Kijk voor uitgebreide informatie (bovenin) bij Dorpsraad/Projecten/Samenspraak herinrichting Ritaplein e.o. vordert.

Zoals te zien bij agenda, zal op maandagavond 23 september as. in De Vriendschap de presentatie worden gegeven aa...