Nieuws


Onderhoudsplan SonnemansDriehoek in uitvoering

Direct na de aanleg van SonnemansDriehoek is een beheer- en onderhoudsplan opgesteld en aangeboden aan de dorpsraad Boskant.

Dorpsraad Boskant zal het terreinbeheer organiseren.

Het onderhoudsplan is geënt op een aantal uitgangspunten:

- zoveel mogelijk de natuurlijke ontwikkeling stimuleren en bijsturen als het nodig is.

- het buitenatelier van Theo door he...

Toevoeging afbeelding Artist Impression bij presentatie herinrichting Ritaplein e.o.

Inmiddels is de nog ontbrekende afbeelding no. 5 Artist Impression (indicitatief beeld) toegevoegd aan de presentatie van herinrichting Ritaplein e.o.

Kijk voor uitgebreide informatie (bovenin) bij Dorpsraad/Projecten/Samenspraak herinrichting Ritaplein e.o. vordert.

Zoals te zien bij agenda, zal op maandagavond 23 september as. in De Vriendschap de presentatie worden gegeven aa...

Uitvoering grondwerk schoolplein op stoom

De afgelopen zaterdagen is er fantastisch werk verricht door een grote groep vrijwilligers om de laatste tegels en klinkers te verwijderen.

Daardoor was het mogelijk om maandag 8 juli te starten met de uitvoering van het grondwerk door Van Berkel Landschap & Infra. Allereerst werd er veel slechte grond en zand afgevoerd: ter plaatse van de 'zandwoestijn met speeltoestellen' (bij de ...

Vooroverleg herinrichtingsplan Ritaplein eo

Sinds de opstart van de herinrichtingsplannen van het Ritaplein zijn een aantal Boskanters van o.a. buurtverenigingen, dorpswinkel, De Vriendschap, dorpsraad en andere direct betrokkenen, gepolst over hun ideeen en wensen voor de nieuwe inrichting. De 3e bijeenkomst vond dinsdag 18 juni plaats op de binnenplaats van De Vriendschap. Een door de gemeente ingeschakelde landschapsarchitect presente...

Boskantse prijs Groene buurtinitiatieven IVN Brabant

Dinsdag 11 juni organiseerde IVN Brabant een regionale bijeenkomst in Het Groene Woud.

Groene buurtinitiatieven in de regio Eindhoven, Den Bosch en Tilburg konden op deze dag in De Kleine Aarde in Boxtel meedingen naar een geldprijs van 1000 euro door hun buurtprojecten te presenteren. 

De dorpsraad Boskant heeft samen met de basisschool Franciscus het project "Renovatie sc...