Nieuws


Uitvoering grondwerk schoolplein op stoom

De afgelopen zaterdagen is er fantastisch werk verricht door een grote groep vrijwilligers om de laatste tegels en klinkers te verwijderen.

Daardoor was het mogelijk om maandag 8 juli te starten met de uitvoering van het grondwerk door Van Berkel Landschap & Infra. Allereerst werd er veel slechte grond en zand afgevoerd: ter plaatse van de 'zandwoestijn met speeltoestellen' (bij de ...

Vooroverleg herinrichtingsplan Ritaplein eo

Sinds de opstart van de herinrichtingsplannen van het Ritaplein zijn een aantal Boskanters van o.a. buurtverenigingen, dorpswinkel, De Vriendschap, dorpsraad en andere direct betrokkenen, gepolst over hun ideeen en wensen voor de nieuwe inrichting. De 3e bijeenkomst vond dinsdag 18 juni plaats op de binnenplaats van De Vriendschap. Een door de gemeente ingeschakelde landschapsarchitect presente...

Boskantse prijs Groene buurtinitiatieven IVN Brabant

Dinsdag 11 juni organiseerde IVN Brabant een regionale bijeenkomst in Het Groene Woud.

Groene buurtinitiatieven in de regio Eindhoven, Den Bosch en Tilburg konden op deze dag in De Kleine Aarde in Boxtel meedingen naar een geldprijs van 1000 euro door hun buurtprojecten te presenteren. 

De dorpsraad Boskant heeft samen met de basisschool Franciscus het project "Renovatie sc...

Kiwanis Rooi start met ruimen schoolterrein

Wethouder Dekkers, dorpsraadleden en leden van Kiwanis Rooi stonden om 8 uur met schoppen, loader, pallets en veel zin bij de poort om te beginnen met het verwijderen van een deel van de tegelverharding.  Jan Hellings van de Dorpswinkel stelde appelflappen ter beschikking en Rene Dekkers bracht zijn loader mee. Als iedereen wat bijdraagt blijkt het ook nog eens een gezellige ochtend!

...

Start herinrichting schoolterrein

Zaterdagmorgen 8 juni wordt officieel met de renovatie van het schoolterrein gestart. Zo'n 15 a 20 mensen van Kiwanis Rooi, aangevuld met ouders, zullen een deel van de tegelverharding opbreken en in depot zetten. 

Aanvang 8.00 uur en afsluiting om ca 13.00 uur. Voor koffie en broodjes zal worden gezorgd.