Nieuws


MFA voortgang

Beste Boskanters,

In verband met het Coronavirus worden alle besprekingen v.w.b. mogelijkheden MFA in Boskant voorlopig uitgesteld.

Werkgroep MFA

Wegafsluiting in Boskant

Als gevolg van werkzaamheden in de gemeente Meierijstad is Kremselen tussen de Berkstraat en de Bus voor doorgaand verkeer afgesloten van 27 februari t/m 20 maart 2020. U dient rekening te houden met een minder goede bereikbaarheid van percelen langs deze weg.

 

Project MFA (Multi Functionele Accommodatie) Boskant

Beste Boskanter,

Graag willen we een beroep op je doen.

Zoals bekend zijn er ideeën om een multifunctionele accommodatie te bouwen in Boskant. Dit idee komt vanuit de sportverenigingen die samen op sportpark De Scheeken en sportpark De Esdoorn gevestigd zijn. De achterliggende gedachte is het vooruitzicht op een toekomstbestendig gebouw, waarin krachten gebundeld en facilit...

Campagne Meierijstad isoleert, informatieavond in De Vriendschap 29-1-2020

De Verbinding Meierijstad organiseert campagnes met als doel klimaatverandering door CO2 uitstoot tegen te gaan. Samen met de gemeente Meierijstad en de Energie Coöperatie Meierijstad gaan we de eigenaren van bestaande woningen helpen om hun woning energiezuinig te maken door mee te doen met de isolatiecampagne ‘Meierijstad isoleert’. Voor het milieu en ons