Nieuws


Jaarvergadering Dorpsraad Boskant 21 november

De Dorpsraad Boskant streeft er naar minimaal één keer per jaar een vergadering te beleggen waarop alle Boskanters van harte welkom zijn. Een goed moment om samen met u terug te blikken op het voorbije jaar, terug te kijken naar gelopen projecten en vooruit te kijken op de zaken die actueel zijn of in de nabije toekomst op ons afkomen. Op dinsdag 21 november is het weer zover. U b...

Voortgang glasvezel buitengebied Meierijstad

Met enige regelmaat worden de gemeente Meierijstad vragen voorgelegd over de voortgang van glasvezel in het buitengebied. In dit memo licht ik u toe hoe het ervoor staat.

Er ligt een aanbod voor van de firma Mabib om alle panden in het buitengebied aan te sluiten op glasvezel. Met de term ‘panden in het buitengebied’ worden uitsluitend de panden buiten de bebouwde kom aange...

1-loket voor al uw vragen over welzijn & zorg In Sint-Oedenrode

Deze tijd van snelle veranderingen op het gebied van welzijn & zorg, gecombineerd met de behoefte om langer thuis te blijven wonen, vraagt om duidelijkheid, dus 1 loket voor al uw vragen. Een plek waar u wellicht niet direct de benodigde hulp kunt krijgen, maar waar ze wel weten waar die gehaald kan worden. Waar ze luisteren naar uw vraag en met u meekijken en zoeken naar een goede oplossin...

Bijeenkomst Boskantse verenigingen/instanties

Op 29 juni jl. is er in De Meidoorn een bijeenkomst geweest van alle verenigingen, instanties en Dorpsraad, waarbij o.a. aan de orde kwamen: terugblik/wat is gerealiseerd, lopende zaken en wensen/ideeen. Het verslag is te lezen onder het kopje Dorpsraad/Verslagen.

Behoud voormalige Ritakerk en klokkentoren in Boskant

Tijdens een info avond in De Vriendschap in oktober 2016 was een ieder zeer verrast met het voornemen van Woningbouwvereniging Wovesto om voor het voormalige kerkgebouw een plan te ontwikkelen om het gebouw te hergebruiken en niet zoals algemeen verwacht te slopen. Het plan was om er 14 woningen in te realiseren en het gebouw zo veel als mogelijk in originele staat te behouden. In de voormalige...