Nieuws


Verslag toelichting MFA Boskant 18-3-2019

Op maandagavond 18 maart 2019 werd in de Vriendschap een bijeenkomst gehouden over een te realiseren MFA (multifunctionele accommodatie) Boskant. Een verslagje, de presentaties van de werkgroep MFA en het bestuur van SKOSO (school), evenals alle ingebrachte punten van de aanwezige personen kunt u lezen in bovenstaand kopje dorpsraad/verslagen.

Bijeenkomst voor alle Boskanters/onderwerp MFA Boskant

Graag nodigen wij u uit op maandag 18 maart 2019 in ‘De Vriendschap’ voor een toelichting op de plannen voor een MFA (Multi Functionele Accommodatie) in Boskant. 

Deze bijeenkomst is bedoeld om duidelijkheid te geven over de stand van zaken (er is nog niets besloten!). Na de uitleg (agendapunten 1 t/m 3) wordtU allen de gelegenheid gegeven om mee te den...

Kennismaking in Boskant met nieuwe pastoor en kapelaan

De Torengroep Boskant wil graag alle Boskanters op donderdag 21 februari as. kennis laten maken met de nieuwe pastoor Robert van Aken en kapelaan Bryan van de Mortel. Na een rondgang door Boskant zal er om 19.00 uur een eucharistieviering in de H. Ritakapel aan het Ritaplein worden opgedragen. Daarna nodigen wij u van harte uit om tijdens een informeel samen zijn, onder het genot van een kop ko...

IJsbaan op het Ritaplein in Boskant

Vanmiddag heeft de jeugd al kunnen genieten van de ijsbaan op het Rtaplein. Een geweldige ploeg vrijwilligers heeft de afgelopen nacht  hard gewerkt om dit mogelijk te maken!