Nieuws


Kerststallentocht Boskant

Beste inwoners van Boskant,

In de vorige editie van het Dorpsbelang heb ik u laten weten dat er ook dit jaar weer een Kerststallentocht wordt gehouden door Boskant.

Pastoor Vincent Blom, pater Puspha en Manon van de Broek zullen ook dit jaar weer aanwezig zijn en zullen hun medewerking verlenen bij de inzegening van de kerststal met een verhaal en kerstliedjes. Ook zullen dan he...

De huiskamer van Boskant gaat open!

Vanaf maandagmiddag 12 november 2018 gaat de huiskamer in gemeenschapshuis De Meidoorn aan de Meidoornstraat open. Iedereen is welkom die graag buurt, handwerkt, rikt, biljart, rummikubt, etc.

De maandagmiddag wordt wekelijks georganiseerd door Dorpsraad Boskant in samenwerking met Welfare Rode Kruis en begint om half 2. Om 4 uur gaan we weer sluiten.

De entree bedraagt € 2...

Resultaat bewonersavond woonrijp mapen Elzenpad

Op donderdag 13 september 2018 heeft de gemeente een bewonersavond voor het plan Elzenpad gehouden. Tijdens deze avond zijn er diverse vragen cq opmerkingen door de bewoners gemaakt. Deze zijn bij de gemeente intern besproken en verwerkt op de bijgevoegde tekening. Een geanonimiseerd verslag van de avond met hierop de vragen cq opmerkingen van de bewoners en de antwoorden van de gemee...