Nieuws


Resultaat bewonersavond woonrijp mapen Elzenpad

Op donderdag 13 september 2018 heeft de gemeente een bewonersavond voor het plan Elzenpad gehouden. Tijdens deze avond zijn er diverse vragen cq opmerkingen door de bewoners gemaakt. Deze zijn bij de gemeente intern besproken en verwerkt op de bijgevoegde tekening. Een geanonimiseerd verslag van de avond met hierop de vragen cq opmerkingen van de bewoners en de antwoorden van de gemee...

Uitnodiging Introductiebijeenkomst Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

Namens de Stichting Leefbaarheid wil ik u hierbij van harte uitnodigen voor een introductiebijeenkomst op 6 november aanstaande.Het leefbaarheidsfonds, ontstaan uit het Aldersadvies en het daarop volgende kabinetsbesluit, is ondergebracht in een onafhankelijke stichting ‘Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven’. De oprichting van de stichting komt voort uit afspraken die zijn gemaakt tuss...

Informatiebijeenkomst Eindhoven Airport

Bijeenkomst in Evoluon Eindhoven, 10 oktober 2018, 19.00-22.00 uur.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie hebben

met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, omliggende

gemeenten en Eindhoven Airport afgesproken te starten met een

proefcasus voor Eindhoven Airport. In deze proefcasus kijkt een onafhankelijke

Bewonersavond woonrijp maken Elzenpad

Op donderdagavond 13 september heeft de gemeente Meierijstad een bewonersavond gehouden voor het woonrijp maken van het plan Elzenpad in Boskant. De avond werd geopend met een presentatie van het plan. Vervolgens was er de mogelijkheid tot het stellen van de vragen. Op dit moment is de gemeente alle vragen aan het inventariseren en van alle vragen een verslag aan het maken. In dit verslag wor...

Bijeenkomst Woningbehoefte Boskant

Bent u / ben jij op zoek naar een (andere) woning in Boskant? Dan is deze avond voor u / jou!

Gemeente Meierijstad en de dorpsraad Boskant  gaan met u / jou in gesprek over de concrete woningbehoefte in Boskant.

Het is dus van groot belang als u / jij (nu of in de toekomst) plannen hebt om naar of binnen Boskant te verhuizen, om hierbij aanwezig te zijn.