Nieuws


De huiskamer van Boskant gaat open!

Vanaf maandagmiddag 12 november 2018 gaat de huiskamer in gemeenschapshuis De Meidoorn aan de Meidoornstraat open. Iedereen is welkom die graag buurt, handwerkt, rikt, biljart, rummikubt, etc.

De maandagmiddag wordt wekelijks georganiseerd door Dorpsraad Boskant in samenwerking met Welfare Rode Kruis en begint om half 2. Om 4 uur gaan we weer sluiten.

De entree bedraagt € 2...

Resultaat bewonersavond woonrijp mapen Elzenpad

Op donderdag 13 september 2018 heeft de gemeente een bewonersavond voor het plan Elzenpad gehouden. Tijdens deze avond zijn er diverse vragen cq opmerkingen door de bewoners gemaakt. Deze zijn bij de gemeente intern besproken en verwerkt op de bijgevoegde tekening. Een geanonimiseerd verslag van de avond met hierop de vragen cq opmerkingen van de bewoners en de antwoorden van de gemee...

Uitnodiging Introductiebijeenkomst Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

Namens de Stichting Leefbaarheid wil ik u hierbij van harte uitnodigen voor een introductiebijeenkomst op 6 november aanstaande.Het leefbaarheidsfonds, ontstaan uit het Aldersadvies en het daarop volgende kabinetsbesluit, is ondergebracht in een onafhankelijke stichting ‘Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven’. De oprichting van de stichting komt voort uit afspraken die zijn gemaakt tuss...