Nieuws


Bewonersavond woonrijp maken Elzenpad

Op donderdagavond 13 september heeft de gemeente Meierijstad een bewonersavond gehouden voor het woonrijp maken van het plan Elzenpad in Boskant. De avond werd geopend met een presentatie van het plan. Vervolgens was er de mogelijkheid tot het stellen van de vragen. Op dit moment is de gemeente alle vragen aan het inventariseren en van alle vragen een verslag aan het maken. In dit verslag wor...

Bijeenkomst Woningbehoefte Boskant

Bent u / ben jij op zoek naar een (andere) woning in Boskant? Dan is deze avond voor u / jou!

Gemeente Meierijstad en de dorpsraad Boskant  gaan met u / jou in gesprek over de concrete woningbehoefte in Boskant.

Het is dus van groot belang als u / jij (nu of in de toekomst) plannen hebt om naar of binnen Boskant te verhuizen, om hierbij aanwezig te zijn.

Uitnodiging inloopavond 11-7-2018 openbare ruimte Meierijstad

Op woensdag 11 juli is er een inloopbijeenkomst over de toekomst van de openbare ruimte in Meierijstad. Het gaat dan om groen, wegbeheer, afval, water, natuur, spelen etc. Graag nodigen we inwoners uit om daar hun stem te laten horen.

Samen met de dorps- en wijkraden en andere partijen is de afgelopen periode al voorwerk gedaan. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om inrichting, behe...

Vernieuwing waterleidingen in Boskant

In de periode van 25 juni t/m 5 oktober vernieuwt Brabant Water de waterleidingen in de Hazelaarstraat, Populierenlaan, Kremselen, Berkstraat, Meidoornstraat, Lijsterbesstraat, Past.Teurlingsstraat, Wilgenstraat, Goeiendonk, Ritaplein, Boskantseweg en Beukenstraat.

Wat merkt u er thuis van?

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur Wij zorgen ervoor da...