Nieuws


Veertien nieuwe woningen in Kremselen/Boskant

Bron: Site DeMooiRooiKrant 23-2-2016

Sint-Oedenrode - Tussen Kremselen en de Eikenstraat in Boskant komen veertien vrijstaande woningen. Negen hiervan worden ontwikkeld door projectontwikkelaar Ruimte voor Ruimte, waarmee onlangs het contract voor de aankoop van 9000 m2 werd getekend. De gemeente, die eerder de grond aankocht, gaat de resterende kavels bouwrijp maken en te koop aan...

Ommetje De Bunders te Boskant

Het door de Brabantse Milieu Federatie ontwikkelde Ommetje De Bunders in Boskant is nu ook te downloaden, waarna het geprint kan worden. Zie bij bovenstaand kopje Activiteiten.

Welzijn (De Meierij) in De Meidoorn in Boskant

Tijdens de jaarvergadering van de KBO Boskant 27-01 jl. kwam de leefbaarheid van Boskant aan de orde en zo ook locatie De Meidoorn. De Dorpsraad, de KBO, iemand namens de buurtverenigingen en Welzijn De Meierij hebben een werkgroep gevormd, Werkgroep Zorg & Welzijn, om te kijken waar de m.n. oudere inwoners behoefte aan hebben om zo lang mogelijk zelfstandig in Boskant te kunnen blijven won...

Investering in aanleg glasvezel buitengebieden

Bron: Site Provincie Noordbrabant 15-01-2016

Het Breedbandfonds, dat wordt uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), stelt onder voorwaarden een lening van € 35 miljoen beschikbaar voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Brabant.

De lening wordt verstrekt aan de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib) B.V., een 100% docht...

Attentie Buurtpreventie via WhatsApp

De meeste mensen denken licht over woninginbraak. Ze gaan ervan uit dat dit lot altijd anderen treft. Niet het eigen veilige nestje. Pas als je samen met de politie in het donker de wijk ingaat, ervaar je hoe gemakkelijk inbrekers kunnen binnensluipen.

Nadat de politie afgelopen november een informatieavond hield over buurtpreventie, meldden zich enkele Boskanters om daadwerkelijk te on...