Nieuws


De rol van wijk- en dorpsraden in Meierijstad

De bestuurders van onze nieuwe gemeente Meierijstad hebben een visie m.b.t. de manier waarop haar inwoners een bijdrage kunnen leveren aan gezamenlijke activiteiten. Zelfsturing en participatie (meedoen of zelf doen) zijn heden ten dag veel gehoorde begrippen. De bestuurders willen graag dat inwoners zelf met initiatieven komen. Ze willen bereiken dat de inwoners een actieve rol nemen bij zake...

1-loket voor al uw vragen over welzijn & zorg In Sint-Oedenrode

Deze tijd van snelle veranderingen op het gebied van welzijn & zorg, gecombineerd met de behoefte om langer thuis te blijven wonen, vraagt om duidelijkheid, dus 1 loket voor al uw vragen. Een plek waar u wellicht niet direct de benodigde hulp kunt krijgen, maar waar ze wel weten waar die gehaald kan worden. Waar ze luisteren naar uw vraag en met u meekijken en zoeken naar een goede oplossin...

Schaatsen op het Ritaplein

Dankzij de inspanningen van een groot aantal Boskanters is er in het weekend van 21 en 22 januari volop geschaatst op het Ritaplein in Boskant. Er is hard gewerkt om de ‘stenen vloer’ van het plein van een gladde ijslaag te voorzien. En dat viel in het begin nog niet zo mee. Het bleek dus een kwestie van vallen en opstaan en……..volhouden! Met als resultaat een perfecte...