Nieuws


BUURTPREVENTIE BEGINT IN EIGEN STRAAT

Nu het vroeg donker wordt neemt de kans op woninginbraak toe. Het is dus zaak om garagedeuren, achterdeuren en openstaande doucheraampjes tijdig te sluiten. En, ook alert te zijn op verdachte situaties in de straat, de wijk en de omgeving. Wijkagent Sjors Verbruggen gaf op 5/11 jl. in Mariëndael uitleg over het opzetten van een burgerparticipatieprogramma waarbij Rooise burgers actief same...

Weer een klus geklaard op schoolplein dankzij inzet vrijwilligers Rabobank!

Evenals vorig jaar heeft Rabobank Hart van de Meierij belangeloos de helpende hand geboden aan stichtingen/verenigingen om zo de betrokkenheid te tonen aan de lokale gemeenschap.

Dit keer heeft de dorpsraad een aanvraag ingediend voor enkele karweitjes op het schoolplein. Onder begeleiding van Wim van de Wiel en Ad van den Berg, de trouwe vrijwilligers voor het onderhoud van het schoolp...

Boskantseweg vanaf maandag 14/9 op de schop

Van website DeMooiRooiKrant 11-9-2015

Boskant - De Boskantseweg gaat komende maandag op de schop. Dan begint aannemer KWS uit Eindhoven in opdracht van de gemeenten Sint-Oedenrode en Best aan de reconstructie van de N619, de voormalige provinciale weg tussen deze twee plaatsen. Het werk moet uiterlijk 8 november van dit jaar klaar zijn. Dat vertelden KW...

Overlast tijdens reconstructie Boskantse- en Bestseweg

De gemeentes Best en Sint-Oedenrode werken samen aan de reconstructie van de Boskantse- en Bestseweg (N619). Op die manier ontstaat er voor weggebruikers een eenduidig beeld en wordt de overlast voor gebruikers, omwonenden en bedrijven zoveel mogelijk beperkt.

De fietspaden in Best zijn in 2014 al gereconstrueerd. In Sint-Oedenrode worden de fietspaden binnenkort gelijktijdig met de weg...