Projecten

SonnemansDriehoek voor en door Boskanters

Met de 75e verjaardag van Boskantse houtsnijkunstenaar Theo Sonnemans werd hem een prominente plek bij het centrum van de Boskant aangeboden. Deze plek moest het buitenatelier van Theo worden waar hij alle seizoenen van het jaar zijn houtsnijwerk kan uitvoeren. Op initiatief van dorpsraad Boskant werden vele Boskantse vrijwilligers en bedrijven bij de aanleg van het SonnemansDriehoek betrokken. Op 23 december 2012 is SonnemansDriehoek officieel geopend en kan men hem regelmatig op deze bijzondere plek ontmoeten tijdens zijn houtsnijwerk.