Projecten

Bewonersontwerp Ritaplein e.o.

In overleg met een grote groep bewoners van Boskant is bijgevoegd ontwerp voor het Ritaplein e.o. tot stand gekomen.

Het ontwerp wordt gepresenteerd op maandag 23 september a.s. tijdens de algemene vergadering van de dorpsraad. Enige belangrijke kenmerken van het ontwerp zijn:

- Inpassing van de bestaande rotonde.

- Een centraal verhard plein voor evenementen dat bij de zuidelijke ingang kan worden afgesloten voor het houden van veilige evenementen. Het plein wordt omkaderd door o.a. leilindes. Aan het plein is plek voor een 'kioskachtig ontmoetingspunt’ en tegen de school een mooie bankstrook (te detailleren) tussen plein en een vrije wandelzone gemaakt die dorpswinkel, school en De Vriendschap verbinden.

- De Populierenlaan wordt aan de kerkzijde bereikt via een toegangsweg met aan weerszijden parkeervakken en krijgt een kleine knik bij de aansluiting met de Meidoornstraat.

- De gekozen ontsluiting tussen het nieuwe plein en de kerk biedt ook ruimte om de gewenste groene verbinding tussen Boskantseweg richting Kremselen te verwerken met groen en bomen.

- Voor evenementen en concentraties van auto's tijdens bv. kerkdiensten en feesten zijn nu ruime parkeervoorzieningen langs het verlengde van de Populierenlaan ingetekend.Ook bij De Vriendschap zijn extra parkeerplaatsen voorzien.

Tijdens de bijeenkomst op 23 september zal landschapsarchitect Stan Elings, die de Boskantse ideeën heeft uitgewerkt, een toelichting geven op de hoofdlijnen van het ontwerp en sfeer van toe te passen materialen e.d., vragen beantwoorden en aanvullende ideeën en aandachtspunten noteren.  Indien de bewoners zich met het plan op hoofdlijnen kunnen verenigen, wordt een klankbordgroep samengesteld uit o.a. bewoners van Boskant die de door de projectgroep voorgestelde detailleringen toetst. Bewoners die interesse hebben in of affiniteit met

a.    Verkeersveiligheid, routing en evenementen

b.    Groen, water, inrichting en bestrating

c.    Sociale voorzieningen

Kunnen zich op 23 september aanmelden voor een van deze onderwerpen in de klankbordgroep.

N.B. Indien bewoners het plan op hoofdlijnen goedkeuren, dient nog wel een (provinciale) ISV-toets plaats te vinden op de subsidievoorwaarden en een toets op de financiële haalbaarheid.